C

Cecilie Nørgaard

Uddannelses- og kønssociolog og indehaver af firmaet Mangfold siden 2008, som arbejder med at fremme ligestilling og diversitet særligt gennem uddannelse. Fokus er på forebyggelse og kompetenceløft gennem normkritisk vidensformidling og forankring i diverse praksisser fra daginstitutioner til arbejdsmarked. Mangfold har også udviklet Prismecertifikatet som er et efteruddannelsestilbud til dagtilbud om kulturforandring omkring køn, diversitet og normkritisk pædagogik. Arbejder både nationalt og internationalt, foredragsholder, forfatter til en lang række bøger, antologier, rapporter og artikler og sidder i diverse bestyrelser, boards og udvalg.
Bor i København.
Er også på listen Køn og ligestilling

K

Kirsten Drotner

Forskningsbaseret erfaring om mediebrug (film, tv, some, computer), digital kultur, digital dannelse, museumsformidling, forskningskommunikation, innovation, forskningspolitik, ligestilling i forskning, valgkamp og sociale medier, unge og demokrati, unge og valg. Stilling: Professor em. i medievidenskab, Syddansk Universitet
Bor i Odense.
Er også på listen Dansk politik

T

Tashia Dam

Chief Pedagogy Officer in the EdTech company Area9 Lyceum since 2018. MA in Pedagogics with specialization in Philosophy of Education. 5 years of teaching experience at Copenhagen University. 12 years of experience in the intelligent technology business.
Bor i København.
Er også på listen Filosofi