PLURALISTERNEs arbejde er altid baseret på research, forskning, analyser og data.
Vi arbejder altid intersektionelt og fokuserer på løsninger og forandring samt udvikling af værktøjer og konkrete metoder.
Vi påtager os løbende undersøgelser og researchopgaver, som er i overenstemmelse med vores fokus på retvisende repræsentation, diversitet, synliggørelse og lige adgang.

Pluralisterne har i 2023 undersøgt mangfoldighed, repræsentation og lige muligheder på de danske journalistuddannelser.

Undersøgelsens fund og resultater præsenteres i rapporten Altså hvorfor kan man ikke bare få lov til at være journalist? – En undersøgelse af muligheder for forskellighed og repræsentation af minoritetsstuderende på de danske journalistuddannelser. Rapporten indeholder også en række forslag forandring og ekspertbidrag

De tre danske journalistuddannelser spejler ikke det danske samfunds mangfoldige befolkningssammensætning og der har i mange år været en markant underrepræsentation af personer med etnisk minoritetsbaggrund på alle tre uddannelser.

Derfor er journalistuddannelser på SDU, RUC og DMJX for første gang gået sammen for at undersøge årsagerne til den skæve repræsentationen.
Uddannelserne har bedt os undersøge, årsagerne til underrepræsentationen og hvordan de skaber en mere mangfoldig rekruttering på journalistuddannelserne. Fokus er på underrepræsentationen af studerende med etnisk minoritetsbaggrund, men som altid arbejder vi intersektionelt – også ift. denne undersøgelse.

Pluralisterne udfører undersøgelsen ved hjælp af kvalitativ og kvantitativ metode. Vores mål er at indsamle viden, overvejelser, tanker og erfaringer om det (at overveje) at søge ind på og/eller læse på en af de danske journalistuddannelser. Undersøgelsen sigter efter at afdække muligheder og/eller barrierer for tilstedeværelse af forskellighed og repræsentation af minoritetsstuderende på uddannelserne. Dernæst ønsker vi at undersøgelsens resultater kan medvirke til at sikre lige adgang og plads til alle på de danske journalistuddannelser, samt bidrage til en mere retvisende repræsentation i dansk journalistik generelt.

Omtale af undersøgelsen
Dagspressens Fond har uddelt bevillinger for 2022:
Fonden har i år blandt andet støttet et forskningsprojekt på tværs af de tre journalistuddannelser, som skal undersøge, hvordan vi får en mere mangfoldig rekruttering til journalistuddannelserne. Vi har brug for en mangfoldig journaliststand, der afspejler det samfund, vi alle er en del af. Det er en vigtig dagsorden og et problem, som branchen har et ansvar for at løse. Det vil fonden gerne bidrage til” siger Mette Østergaard, formand i Dagspressens Fond og chefredaktør på Berlingske

Journalistuddannelser vil øge mangfoldig rekruttering i løbet af tre år
Den manglende forskellighed og diversitet på landets journalistuddannelser og redaktioner har ikke kun betydning for kvaliteten af de journalistiske produkter, det er også et problem for pressens rolle i et demokratisk samfund. Hvem der sidder på en nyhedsredaktion har indflydelse på, hvilke historier der bringes, hvilken vinkel historierne får, og hvilke kilder der optræder” siger DMJX-lektor Mette Mørk.

Projektet er finansieret af SDU, RUC, DMJX og Pluralisterne samt støttet af Dagspressens Fond og Dansk Journalistforbund.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte os her: info@pluralisterne.dk

I 2019 etablerede PLURALISTERNE det omfattende best practice-projekt Periskop, som indhenter og videreformidler metoder, data, værktøjer og proven models fra primært udenlandske medieorganisationer, som har mange års erfaring med repræsentationsarbejde.

Indtil videre har PLURALISTERNE besøgt og indsamlet information fra: SVT, Sveriges Radio, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Helsingborg Dagblad, Expressen, Dagens Näringsliv, NRK, Norsk Filminstitutt, TV2 Norge, Helsingin Sanomat, YLE, Channel4, BBC, The Guardian, DR2 Deadline, Dagbladet Information samt flere organisationer, der ligesom PLURALISTERNE vejleder og samarbejder med medierne.

Vi har fået adgang til interne rapporter, interviewet journalister, redaktører og chefredaktører og fået fremvist og demonstreret digitale redskaber og fysiske rammer på redaktionerne. 

Arbejdet har indtil videre resulteret i:
– Oplæg, workshops og seminarer hos medier og på konferencer.
– Målrettede sparringssamtaler, konsulentarbejde og videndeling med medieledere, redaktører og andre der arbejder med repræsentation i mediebranchen.
– Den digitale håndbog “5 TILGANGE TIL REPRÆSENTATIONSARBEJDE – EN HÅNDBOG TIL JOURNALISTER. KILDER

Projektet er igangværende og indsamler fortsat ny viden fra både danske og internationale medieorganisationer.

Projektet er støttet af: Aarhuus Stiftstidendes Fond, Den Fynske Bladfond, Hulda Pedersens Mindelegat, Politiken Fonden og Dansk Journalistforbund.

Hvis du har spørgsmål eller bidrag til projektet, kan du kontakte os her: info@pluralisterne.dk

Thilde Boldsen er cand.it i Informationsvidenskab fra Aalborg Universitet i København og har i foråret 2023 i samarbejde med PLURALISTERNE skrevet speciale om repræsentation i danske nyhedsmedier. 

Boldsen har lavet en kvantitativ optælling af de medvirkende kilder og derigennem undersøgt, om kvinder og ikke-vestlige minoritetsdanskere er mis- og underrepræsenterede. Boldsen har undersøgt TV Avisen 18:30 på DR1 og 19 Nyhederne på TV 2 og indsamlet data fra 48 dage i 2022 på i alt 2518 kilder.

Boldsens resultater viser, at halvdelen af kvindelige kilder medvirker som erfaringskilder. Mange tidligere undersøgelser har vist lignende resultater, og ifølge Boldsen gælder den skæve fordeling også ikke-vestlige minoritetsdanskere.

Der er også forskel på, hvilke emner mænd og kvinder udtaler sig om, da mænd oftest medvirker i indslag om krig, handel, sport og politik, mens kvindelige kilder oftere medvirker, når temaet er sociale forhold, kendte, religion, uddannelse, sundhed og kultur. Nogle af de samme fund gør sig gældende, når fokus er kønsfordelingen for journalisterne bag indslagene.  
 
Til sidst i specialet diskuteres og nuanceres, hvorfor kvindelige kilder medvirker som erfaringskilder og inden for specifikke emner. Her diskuteres blandt andet, om det er fordi kvinderne siger nej, om medierne spejler samfundet, og om vi bare skal ’fikse’ kvinderne.
 
 

Og kontakt Thilde Boldsen for mere information her: thildeboldsen@live.dk 

Hvis du/I har brug for en undersøgelse, analyse- eller researcharbejde indenfor repræsentation, mangfoldighed, diversitet og ligestilling, kan du/I kontakte PLURALISTERNE her: info@pluralisterne.dk