PLURALISTERNE er et repræsentationsprojekt, der arbejder for at synliggøre og fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og kulturlivet.

Vi har startet PLURALISTERNE, fordi der i Danmark manglede en aktiv, positiv og kollektiv indsats, der kan medvirke til at skabe en bredere og mere retvisende repræsentation i netop det danske kulturliv og mediebillede.

Medierne er danskernes mest indflydelsesrige kilde til information, idéer og holdninger og har derfor en kæmpestor betydning for de beskrivelser af samfundet, som vi bygger vores verdensbilleder på. Derfor er det vigtigt at adgangen til medierne er lige og at alle stemmer høres.
Det er også et vigtigt mål for os at skabe og synliggøre et bredt og mangfoldigt spektrum af rollemodeller – især for de yngre generationer – fordi dette har stor betydning for og indflydelse på kommende generationer af unge danskeres identitetsforhandling og mulighedsfelter.

Bevidstheden om diversitet og ligestilling er de seneste år for alvor kommet på dagsorden i Danmark. Forskelligeheden i vores samfund afspejles dog ikke i tilstrækkelig grad i medierne – kun ca. hver fjerde kilde i de danske nyhedsmedier er eksempelvis kvinde, og endnu sjældnere ses og høres personer med fx etnisk minoritetsbaggrund eller personer med funktionsvariation/handicap udtale sig om emner, der ikke direkte relaterer sig til vedkommendes position og erfaring ift. netop disse identitetsmarkører.

PLURALISTERNE blev grundlagt i starten af 2016 og modtog støtte fra Tuborgfondet til opstart af projektet i 2017. Efterfølgende har blandt andre også Roskilde Festival Foreningen, Spar Nord Fonden, Politiken Fonden og Aarhus Stifstidendes Fond støttet projektet økonomisk.

I dag er PLURALISTERNE en forening med et sekretariat, som har base i værdifællesskabet Over Broen på Christianshavn i København. PLURALISTERNE er primært funderet på frivilligt arbejde og er en non profit NGO. 

PLURALISTERNES arbejde fokuserer på at skabe en reel forandring, derfor udvikler vi konkrete metoder og værktøjer, som er nemme at bruge for fx. organisationer, institutioner, virksomheder, medier eller fx. den enkelte journalist eller studerende.

Redskaberne kan både bruges hvis man er ny ift. repræsentationsarbejde eller hvis man leder efter nye veje til at opkvalificere sit arbejde med diversitet og ligestilling. 

Blandt vores værktøjer er Listoteket, som er vores intersektionelle kompetencedatabase. Databasen synliggør minoriserede personer og grupper som er underrepræsenterede i medierne. I databasen ligger profilerne inddelt efter de emner, som de har viden og erfaring indenfor.
Listerne produceres via crowdsourcing og ofte på opfordring fra fx en journalist eller en arrangør, som kontakter os, fordi de søger nye profiler, der er kompetente og som kan sikre bedre repræsentation. Alle kan kontakte os med tips til profiler, som de synes bør være i Listoteket. Alle profiler har samtykket ift. GDPR og Listoteket opdateres løbende med nye lister, ligesom listerne løbende opdateres med nye profiler. 

I 2021 udkom den første af en række planlagte håndbøger, som med forskelligt fokus alle vil indeholde konkrete tilgange til arbejdet med repræsentation. Håndbogen blev udgivet i samarbejde med Dansk Journalistforbund og kan læses her: “5 tilgange til repræsentationsarbejde – en håndbog til journalister. KILDER”. Materialet i håndbogen er baseret på et stort stadig stadig igangværende researcharbejde udi i store europæiske mediers erfaringer og best practice indenfor repræsentationsarbejde. Researcharbejdet og metoderne formidles også i form af oplæg, workshops og forløb hos bl.a. medievirksomheder i Danmark.

Senest har vi også i samarbejde med to studerende udgivet PLURALISTERNEs Pensum, som indeholder viden og materialer om emner som racisme, køn, diskrimination og repræsentation af minoriserede grupper og personer i medierne. Pensumlisten er lavet til journaliststuderende, men kan bruges af alle, der arbejder med journalistik, medieproduktion, formidling og kommunikation.