PLURALISTERNE er et repræsentationsprojekt, der arbejder for at synliggøre og fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og kulturlivet.

Vi har startet PLURALISTERNE, fordi der i Danmark manglede en aktiv, positiv og kollektiv indsats, der kan medvirke til at skabe en bredere og mere retvisende repræsentation i netop det danske kulturliv og generelle mediebillede.
Medierne er danskernes mest indflydelsesrige kilde til information, idéer og holdninger og har derfor kæmpestor betydning for de beskrivelser af samfundet, som vi bygger vores verdensbilleder på. Og så er det i høj grad også et vigtigt mål for os at skabe og synliggøre et bredt og mangfoldigt spektrum af rollemodeller, fordi dette har stor betydning for og indflydelse på kommende generationer af unge danskeres identitetsforhandling og mulighedsfelter.

Bevidstheden om diversitet og ligestilling er de seneste år for alvor kommet på dagsorden i Danmark. Mangfoldigheden i vores samfund afspejles dog ikke i tilstrækkelig grad i medierne, hvor kun ca. hver fjerde kilde i de danske nyhedsmedier eksempelvis er en kvinde, og endnu sjældnere er det at se og høre personer med fx andre etniske baggrunde end majoriteten eller personer med funktionsvariation udtale sig om emner, der ikke direkte relaterer sig til vedkommendes position og erfaring ift. netop disse identitetsmarkører.

PLURALISTERNE er en dansk pendant til Rättviseförmedlingen i Sverige – et græsrodsprojekt, der startede i 2010 som en reaktion på underrepræsentationen af kvindelige DJ’s på den svenske musikscene. Siden er Rättviseförmedlingen blevet en mangefacetteret videndelingsplatform og et populært redskab ift. at fremme diversitet i hele det svenske kulturliv og mediebillede. Gennem de seneste seks år har Rättviseförmedlingen opdyrket et landsdækkende netværk på over 100.000 ”rättviseförmedlere”, som løbende tipper Rättviseförmedlingen om kompetente personer, der bryder normen i forskellige sammenhænge.

PLURALISTERNE blev grundlagt i starten af 2016. Samme år modtog PLURALISTERNE støtte fra Tuborgfondet til opstart af projektet i 2017.

PLURALISTERNE er i dag en forening med et sekretariat, som har base i København. PLURALISTERNE er funderet på frivilligt arbejde og er en nonprofit NGO.

Crowdsourcing og lister
Projektets helt centrale redskaber er crowdsourcing og kompetencelister. Vi producerer nemlig lister med normbrydende profiler inddelt efter deres kompetencefelt bl.a. ved hjælp af vores netværk på sociale medier.

En liste udarbejdes hver gang, der opstår et behov for at (re)præsentere kompetente personer, der bryder normerne i en konkret sammenhæng. Det kan være en journalist, en tilrettelægger på en tv-redaktion, en booker på en festival eller en arrangør af en konference, som kontakter os, fordi de søger en ekspert, artist eller oplægsholder, der adskiller sig fra normen. Det kan også være, når vores egne researchere identificerer et område i repræsentationsmæssig ubalance. Efterlysningen deler vi på de sociale medier med opfordring til at alle tipper os om kandidater i kommentarfeltet eller på email.

Alle tippene samler vi til en liste med links til alle kandidaterne. Listen verificeres og sendes både til efterlyseren og publiceres samtidig i en offentlig database på vores hjemmeside, så alle frit og gratis kan bruge listerne.

På den måde bidrager både vi, vores netværk/tipperne og efterlyseren til en langt mere nuanceret og dermed mere retvisende repræsentation, når der skal findes aktuelle eksperter og solide kilder til tv, radio og dagblade, artister til festivaler eller paneldeltagere og oplægsholdere. Med andre ord: saglige, faglige og kompetente personer, som hidtil har været oversete, ja næsten usynlige i kulturlivet samt mediebilledet. Det kan være alt fra gamedesignere og lydteknikere til komikere, aktiehajer og eksperter i fransk indenrigspolitik.

Leder du efter en kompetent person til et bestemt job eller en opgave? Eller er du bare interesseret i at medvirke til at synliggøre diversiteten indenfor et bestemt felt eller område? Så læs mere under Efterlys.