Sådan behandler vi persondataoplysninger

Om os 

PLURALISTERNE, som administrerer Listoteket, er en nonprofit forening, som bruger sociale medier til at hjælpe forskellige projekter, organisationer og medier med at finde kompetencer – fx kilder, eksperter, debattører, artister, m.fl. – som sjældent kommer til syne og orde i medierne og kulturlivet pga. stereotype forestillinger og vanetænkning om eksempelvis køn, etnicitet, alder og fysiske forudsætninger.

Vores projekt og primære aktiviteter foregår på sociale medier, hvor vi deler vores efterlysninger og indsamler tips på kompetente personer, som vores brugere har svært ved at finde via konventionelle og traditionelle metoder og fremgangsmåder. Listoteket er en database med normbrydende personer som har alle mulige forskellige kompetencer inden for en lang række forskellige felter og områder.

Vores kontaktoplysninger er:

PLURALISTERNE
Strandgade 52
1401 Christianshavn
Email: info@pluralisterne.dk

PLURALISTERNE er dataansvarlige ift. de personoplysninger, som behandles i Listoteket. I forbindelse med de informationer, som vises på vores Facebook-side, er Facebook medansvarlige som databehandler ift. data og personoplysninger. (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR, forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og den til enhver tid gældende danske databeskyttelseslov.

Om vores Persondatapolitik

I denne informationstekst (politik) kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores website og på sociale medier. Denne persondatapolitik dækker den behandling af personoplysninger, som PLURALISTERNE er dataansvarlig for. Ift. den datahåndtering, hvor Facebook er dataansvarlig, gælder Facebooks datapolitik.

Persondatapolitikken kan blive revideret, hvis der sker ændringer i vores organisation eller i gældende lovgivning. En opdateret version af politikken er altid tilgængelig på vores website, Listoteket.

Der kan forekomme links i Listoteket, som leder til hjemmesider, som vi ikke er ansvarlige for. Hvis du besøger disse sider, skal du være opmærksom på, at vores politik ift. eventuel behandling af personoplysninger ikke gælder på disse hjemmesider. Vi opfordrer dig derfor til at læse de respektive hjemmesiders egne persondatapolitikker om, hvordan de behandler personoplysninger.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en profil i Listoteket. Vi kan også indsamle personoplysninger om dig, hvis du er blevet tippet til en liste via en efterlysning på sociale medier.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din profil i Listoteket. Denne administration indebærer, at vi kan kontakte dig, og at vi må videreformidle oplysninger om dig og dine kompetencer til vores brugere, fx journalister og andre, der leder efter kompetente kilder, eksperter, debattører, artister m.fl. Det indebærer også, at vi giver offentligheden, herunder journalister, tilrettelæggere, bookere og andre professionelle aktører i fx mediebranchen og kulturlivet mulighed for at søge i Listoteket og finde og kontakte personer med de specifikke kompetencer, som de leder efter.

Vi behandler dine personoplysninger i Listoteket med det formål at kunne drive vores projekt som synliggør kompetencer i underrepræsenterede grupper.

Det er vigtigt for os at vide, at du selv gerne vil være med i Listoteket, og derfor indhenter vi dit samtykke med henblik på at behandle dine personoplysninger, når du registrerer dig og opretter din profil.

Hvilke oplysninger indsamler vi

Det er frivilligt for dig at afgive personoplysninger til os, men visse personoplysninger er nødvendige, for at dine kompetencer kan vises i Listoteket, så vi kan skabe gode matches mellem dig og vores brugere og gennemføre vellykkede efterlysninger. Dette muliggør også, at vi kan anbefale dig til forskellige opgaver, når vi fx modtager henvendelser fra journalister, debatarrangører, tilrettelæggere, bookere, osv.

Vi indsamler følgende valgfri oplysninger:

– Navn
– E-mail
– Telefonnummer
– Profession eller beskæftigelse
– Kompetencer
– Links til dine sociale medier eller hjemmeside

På listerne kan der også optræde en kort tekst med din baggrundsinformation. Denne tekst kan indeholde andre former for personoplysninger, fx erfaringer fra tidligere ansættelser og lignende. Disse oplysninger kan være relevante ift. det samlede billede af dine kompetencer.

Listoteket er designet til at undgå at behandle følsomme personoplysninger om fx dit helbred, din etnicitet eller dine politiske holdninger. Vores efterlysninger formuleres på en måde, som gør, at listerne synliggør personer, som bryder normerne på et generelt plan. Listerne indeholder derfor ikke specifikke oplysninger om, hvordan en bestemt person bryder normerne eller andre personfølsomme oplysninger.

Det sker også, at andre personer sender tips til os og dermed deler navn og kompetencer på en anden person. Liste-redaktørerne og administratorerne af Listoteket samler og sammensætter vores lister ud fra de tips, som vi modtager.

Vi kontakter altid den person, som de personlige oplysninger vedrører for at informere om vores behandling af persondata. Du vil derfor altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig, og vi offentliggør ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.

Vi behandler dine personoplysninger i Listoteket med det formål at kunne drive vores projekt, som synliggør kompetencer i underrepræsenterede grupper. Når du tipper dig selv, indhenter vi samtykke fra dig til at optræde i Listoteket, samt til den dertil nødvendige behandling og videregivelse af personoplysninger, som er beskrevet i denne politik. På samme måde indhenter vi også dit samtykke, hvis en anden har tippet dig og dine kompetencer, så vi altid er helt sikre på, at du har lyst til at være med i Listoteket.

Hvis vi ikke får dit samtykke, registrerer vi dig ikke på vores lister. Hvis du accepterer at være på en eller flere af vores lister, bliver dit navn samt dine kompetencer gemt i Listoteket.

Du har altid selv ret til at styre, hvilke personoplysninger, der fremgår af din profil, som er synliggjort på listerne i Listoteket – og som dermed også er tilgængelige for offentligheden. Der kan være registrerede personoplysninger om dig, som alene er tilgængelige for vores listeredaktører i vores backend- og IT-systemer.

Vi indsamler også oplysninger om dig gennem egne eller tredjeparts-cookies og andre trackingteknologier, når du besøger vores website. Vi bruger cookies til at indsamle statistik, oplysninger om brugeradfærd samt sessionsdata, når redaktørerne er logget ind i redaktørernes backend. Vi har ikke adgang til informationer, som kan identificere en specifik bruger, og derfor behandler vi ikke personoplysninger i forbindelse med cookies.

Hvor længe gemmes dine personoplysninger

Din profil og dine personoplysninger bliver slettet, når du ikke har brugt din profil i tre år. Det vil sige, at de indsamlede personoplysninger om dig vil blive gemt i maksimalt tre år efter dit seneste login. Ligesom du altid selv kan opdatere dine oplysninger på din profil i Listoteket, kan du også når som helst vælge at melde dig ud af Listoteket. Når du melder dig ud, bliver dine personoplysninger slettet.

Vi foretager løbende kontrol af Listoteket og vores lister, og vi sletter dine personoplysninger, hvis du ikke har brugt din profil indenfor de seneste tre år, medmindre vi er forpligtede til at opbevare personoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af dine personoplysninger

De personoplysninger, som du vælger skal være synlige i Listoteket, bliver gjort tilgængelige for offentligheden, dvs. alle der søger i Listoteket efter en person med en bestemt profil og med bestemte kompetencer.

Det kan ske, at vi videregiver personoplysninger fra Listoteket, som ikke er synlige for offentligheden, til organisationer, som behandler personoplysninger på vores vegne såsom IT-udbydere og webbureauer.

Vi har sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre, at dine personoplysninger kan blive brugt til formål, som er illegitime. Fx bruger vi altid den seneste version af WordPress, ligesom vi holder alle adgangskoder sikre. Hjemmesiden er underskrevet med et LetsEncrypt-certifikat (krypteret HTTPS/SSL-overførsel).

Alle administratorer og redaktører, som samler og opdaterer listerne i Listoteket, har adgang til Listoteket og personlige log-ins.

Overførsel til lande uden for EU

De personoplysninger, som du har godkendt, at vi offentliggør på vores website og sociale medier, er søgbare for mennesker og organisationer i hele verden. De servere som oplysningerne om dig er gemt på samt vores hostingpartner er placeret i Danmark. Der overføres ikke personoplysninger til lande udenfor EU.

Information om dine rettigheder

Du har ret til at anmode os om at få adgang til de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du har blandt andet ret til at få at vide, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvilke kategorier af data vi behandler, hvem der modtager data, og hvordan vi lagrer data.

Du kan anmode om et fysisk data-udskrift af oplysningerne ved at sende os et underskrevet brev. Du har også ret til at foretage en elektronisk anmodning (på mail) og derefter modtage et elektronisk data-udskrift af oplysningerne i elektronisk form. Du har ret til at anmode om at få ændret ukorrekte oplysninger eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen og til at overføre de data, som du har overladt til os, til en anden organisation. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik eller om personlig datahåndtering generelt. Kontaktoplysninger finder du under “Kontakt” her på siden. Du kan også kontakte os direkte ved at sende en mail info@pluralisterne.dk.

Senest opdateret 2018-05-02