Sådan støtter du

PLURALISTERNE er en nonprofit-organisation, som i overvejende grad er funderet på frivilligt arbejde. Projektets eksistens er derfor indtil videre afhængigt af fondsstøtte og donationer.

Med din støtte kan vi fortsætte med at gøre det, vi er allerbedst til – i samarbejde med vores store, frivillige og engagerede netværk på sociale medier: at efterlyse kompetencer, indsamle tips og producere gratis lister til journalister, arrangører, bookere, m.fl. – og dermed medvirke til at skabe en mere retvisende repræsentation i det danske mediebillede og kulturliv.

Støtten fra dig går til udvikling og opbygning af organisationen – og giver os den fortsatte mulighed for at tage konkrete og konstruktive skridt mod et mere inkluderende og demokratisk samfund.

Sådan støtter du PLURALISTERNE:

1) Bankoverførsel:
Arbejdernes Landsbank
Registreringsnummer: 5361
Kontonummer: 0258574

Skriv meget gerne din mailadresse på overførslen!

2) Pay Pal (kommer snart)