Fælles om at synliggøre nye kilder og kompetencer

PLURALISTERNE og Ansvarlig Presse samarbejder om at synliggøre underrepræsenterede kilder og eksperter for at skabe en retvisende repræsentation i mediebilledet.

Manglende diversitet i medierne kan ikke isoleres til én minoriseret gruppe, og derfor er det vigtigt, at indsatsen for at skabe en retvisende repræsentation i medierne går på tværs af foreninger, projekter og organisationer, der arbejder aktivt med repræsentation på forskellige parametre såsom køn og etnicitet. Samtidig deler PLURALISTERNE og Ansvarlig Presse målgruppen af journalister, der i højere grad vil afspejle hele befolkningen i deres nyhedsdækning.

Vores samarbejde betyder blandt andet, at Ansvarlig Presses kildeliste fremover bliver en del af PLURALISTERNEs kilde- og ekspertdatabase, Listoteket.

Ansvarlig Presses kildeliste blev initieret i 2017 på baggrund af undersøgelsen »Dem vi taler om«, som viser, at personer med ikke-vestlig minoritetsbaggrund er kraftigt underrepræsenterede i medierne og næsten udelukkende udtaler sig i historier, der vedrører emner som kriminalitet, integration og islam.

Løbende har kilder og eksperter med ikke-vestlig minoritetsbaggrund kunnet skrive sig op til Ansvarlig Presses kildeliste, som altså fremover vil være at finde i Listoteket, hvor den løbende vil blive opdateret med nye ekspert- og erfaringskilder.

Besøg Ansvarlig Presses kildeliste

Skriv en mail, hvis du gerne ha’ en profil på Ansvarlig Presses kildeliste.
Læs rapporten »Dem vi taler om« her.

Har du spørgsmål til samarbejdet?

Kontakt PLURALISTERNE på info@pluralisterne.dk
eller Ansvarlig Presse på mjournalister@gmail.com