Efterlys

Søger du en person med en bestemt kompetence, som adskiller sig fra normen inden for det specifikke felt? Eller har du lagt mærke til en repræsentationsmæssig skævhed på et bestemt område, og er du nysgerrig på, om der mon findes andre kompetente alternativer til dem, som plejer at få ordet i den konkrete sammenhæng? Med hjælp fra vores netværk hjælper PLURALISTERNE de danske medier, kulturlivet og dig med at finde personer med specifikke kompetencer, som på grund af vanetænkning og/eller stereotype forestillinger om fx etnicitet, køn, alder, fysiske forudsætninger, osv. sjældent kommer til syne eller orde i eksempelvis mediebilledet.
Vores efterlysninger er helt gratis og resulterer i lister, som både sendes til dig og publiceres i vores database her på hjemmesiden. Så hvis du eller dit projekt, din redaktion, dit event eller din virksomhed har brug for at finde specifikke kompetencer, som ikke allerede findes i dit/jeres netværk, så læs videre her på siden og bliv klogere på hvordan efterlysningerne fungerer.

Sådan fungerer efterlysningerne

1. En arrangør af for eksempel en paneldebat om klimaforandringer har svært ved at finde andre end mænd med nordisk baggrund, som kan sidde i panelet. 2. Arrangøren henvender sig til PLURALISTERNE for at få hjælp til at udvide sit netværk af klimakyndige debattører. 3. PLURALISTERNE undersøger sagen: Er en efterlysning nødvendig og hvordan skal den i så fald formuleres? 4. Efterlysningen koordineres med efterlyseren (arrangøren af panel-debatten), og derefter deler PLURALISTERNE efterlysningen med netværket af følgere på sociale medier.
5. Netværket af følgere tipper PLURALISTERNE med personer, som passer på den efterspurgte kompetence, og de deler også efterlysningen i egne netværk, så vi når endnu flere. 6. Alle tippene verificeres og samles til en liste, som sendes til arrangøren, som nu kan tilføje de nye (tippede) kandidater til sin egen liste med mulige debattører. Arrangøren træffer efterfølgende selv beslutningen om, hvem der kontaktes. 7. Den færdige liste publiceres på pluralisterne.dk, hvor den ligger frit tilgængelig og til gratis afbenyttelse for alle, som kan få brug for den i fremtiden: medier, projekter eller virksomheder, som ønsker større bredde i deres netværk af debattører, eksperter, kilder, artister, osv.

Retningslinjer

Inden du kontakter os, er det en god idé, at du ved lidt mere om, hvad der skal til, for at vi kan publicere din efterlysning. Læs derfor de simple retningslinjer her:
  • Formålet med efterlysningerne er at finde kompetente personer, der adskiller sig fra normen inden for konkrete felter og områder.
  • Efterlysningerne fokuserer på at finde og synliggøre kompetencer.
  • Vi publicerer kun lister, som er relevante for offentligheden – altså fokuserer vi hovedsageligt på kompetencer, som har en repræsentationsmæssig relevans (fx eksperter, kilder og medvirkende til radio/tv/dagblade, oplægsholdere ved konferencer, artister til festivaler, osv.).
  • Vi skriver ikke navnet på det projekt, den organisation eller person, som står bag efterlysningen.
  • I hver efterlysning skal den repræsentationsmæssige skævhed, som ønskes korrigeret, være tydelig/åbenlys eller dokumenteret.
  • Efterlysninger til specifikke begivenheder vil vi gerne have i god tid før eventet. Jo længere tid en efterlysning er aktiv des flere og større bredde i tips.
  • Vi forbeholder os retten til at springe over en efterlysning, som lever op til vores øvrige krav, men som ligger for tæt op ad en efterlysning, vi allerede har iværksat.

Sådan efterlyser du!

1. Skriv til os på info@pluralisterne.dk eller kontakt os via Facebook. 2. Fortæl os hvem du er: Navn + titel – fx. journalist, kulturforbruger eller booker på et spillested. 3. Fortæl os hvilken kompetence du efterlyser – fx. guitarist, klima-ekspert eller en person med viden om robotter. 4. Fortæl os lidt om i hvilken sammenhæng du gerne vil iværksætte en efterlysning: Søger du fx en ekspert til en artikel, en oplægsholder til en konference, en artist til en festival eller noget fjerde?
NB. Du har altid mulighed for at opfordre os til at iværksætte en efterlysning på baggrund af konstateringen af en repræsentationsmæssig skævhed – der er intet krav om, at du selv benytter dig af kompetencerne på listen.