B

Birthe Larsen

PhD i økonomi, økonomisk institut, CBS, arbejdsmarked, makroøkonomi, ulighed, uddannelse.
Bor i København.

C

Carina Ren

Carina Ren er lektor ved Institut for Kultur og Læring på AAU og leder af AAU Arctic, Aalborg Universitets tværfakultære platform for arktiske forskning og samarbejde. I sin forskning beskæftiger hun sig med turisme- og destinationsudvikling og innovation og entreprenørskab i relation til bredere samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaforandringer, digitalisering og bæredygtig udvikling. Geografisk arbejder hun i en grønlandsk/arktisk kontekst men også med fokus på europæiske storbyer, særligt København.
Bor i København.
Er også op listen Grønland

E

Eva Sørensen

Bor i Roskilde.
Er også på listen Dansk politik

H

Hanne Tange

Lektor i Engelsk og Globale Studier. Forskningsområder: internationale studerende, engelsksprogede uddannelser, internationalisering, interkulturel kommunikation, sproguddannelser og -politik (engelsk). Forkvinde for Akademisk Råd på Humaniora, Aalborg Universitet.
Bor i Aalborg (arbejde) og Aarhus (bopæl).

J

Jada Kufuor

Jeg hedder Jada og er 15 (snart 16). Jeg har sat mig under kommunalpolitik, fordi jeg er med i Børn- og Ungebyrådet Aarhus. Jeg går i 9. Klasse og er også elevrådsformand og medlem af bestyrelsen for ung i Aarhus Vest.
Som I nok kan høre er mine primære interesseområder politik og samfundsforhold, og især børns rettigheder er vigtigt for mig.
Bor i Aarhus.

Jessica Aschemann-Witzel

Professor, marketing and consumer behaviour in the food sector, focus on upcycled food, food waste, plant-based food trend, sustainable food choices.
Bor i Aarhus.

Justine Grønbæk Pors

Forsker på CBS. Forsker i velfærdsledese; Kommunal styring og ledelse; Børne og unge-området; Folkeskolen: Politik og ledelse; Samarbejde på tværs af forvaltningerne. Biodiversitet og vild natur.
Bor i København /Frederiksberg.

K

Kashif Ahmad

Lærer. Politiker. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre.
Bor i København.
Er også på listen Ansvarlig Presses Kildeliste

L

Lone Kørnøv

Lones erfaring dækker bredt og omfatter emner som bæredygtighed, miljøvurdering, planlægning, klima, cirkulær økonomi og borgerinddragelse. Indenfor disse emner har Lone mere end 25 års erfaring, og har samarbejdet tæt med myndigheder, større bygherrer og virksomheder – nationalt og internationalt. Uddannelse: Civilingeniør i planlægning, PhD i strategisk miljøvurdering. Stilling: Professor i miljøvurdering, og leder af Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet Forsknings- og interesseområder: Miljøvurdering, Bæredygtighed og FN’s Verdensmål, Beslutningsprocesser, Planlægning, Offentlig inddragelse, cirkulær økonomi, digitalisering af miljødata.
Bor i Aalborg.

M

Malene Charlotte Larsen

Malene Charlotte Larsen er Ph.d. og lektor i sociale medier på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Hun forsker i danske børn og unges brug af sociale medier og har bl.a. beskæftiget sig med intimitet og fotodeling, samt hvordan de sociale mediers rammesætning med likes og algoritmer har indflydelse på børn og unges sociale relationer og mentale trivsel.
Bor i Aalborg.

Mette Mechlenborg

Mette Mechlenborg forsker i hjem, hjemskabelse og hverdagspraksisser med særlig fokus parcelhuse, almene boliger, højhuse og boligkultur i bred forstand. Bl.a. i bogen Rundt om Webergrillen om danskernes foretrukne bolig, parcelhuset, sådan som det optræder i den kulturelle bevidsthed. Desuden valgt som medlem af Det Akademiske Råd fra 2020.
Bor i København.

N

Noemi Katznelson

Jeg er professor og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU. Jeg anlægger et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer. Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, uddannelsesvalg, overgang til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning og motivation.
Bor i KBH.

U

Ursula Plesner

Ursula Plesner er lektor ved Institut for Organisation, CBS. Hun forsker i offentlig digitalisering og er særligt optaget af, hvordan organisationer ændres fundamentalt i forbindelse med digitalisering. Hun har fokus på arbejdets forandringer i forbindelse med nye digitale teknologier, på ledelsesudfordringer og på hvordan professionelle ofte skal reorientere sig i en digitaliiseret organisation.
Bor i København.