A

Amélie Reichmuth

Amélie har rødder både i Frankrig og Tyskland. Hun har en dobbelt bachelorgrad i statskundskab og økonomi samt en kandidatgrad i internationale anliggender fra eliteuniversitetet Sciences Po. Hun har bl.a. arbejdet som journalist, underviser og projektleder i løbet af de sidste år, og har en særlig interesse for udenrigspolitik, især det europæiske samarbejde.
Bor i Stockholm, Sverige.
Er også på listerne Europa og EU, Frankrig og Tyskland  

S

Sine Nørholm Just

Jeg er professor i stratetisk kommunikation og arbejder med offentlige meningsdannelsesprocesser i bred forstand. Jeg er især optaget af, hvordan teknologiske udviklinger påvirker vores debatformer og hvordan vi debatterer de teknologiske udviklinger.
Bor i København.
Er også på listen Europa og EU