B

Beate Sløk-Andersen

Med en faglig baggrund i etnologien undersøger jeg de kulturelle og organisatoriske aspekter af militære organisationer. Min forskning er især baseret på feltarbejde og kvalitative interviews med personer, der har deres vante gang i det danske forsvar, men jeg inddrager også rapporter, historiske kilder og anden data på området. Via min forskning har jeg oparbejdet viden om bl.a. værnepligt, krænkende adfærd, humor, uniformering, fysiske krav, træning, idealer, kønnede mønstre, mangfoldighedspolitik, m.v. i en militær kontekst.