A

Amélie Reichmuth

Amélie har rødder både i Frankrig og Tyskland. Hun har en dobbelt bachelorgrad i statskundskab og økonomi samt en kandidatgrad i internationale anliggender fra eliteuniversitetet Sciences Po.Hun har bl.a. arbejdet som journalist, underviser og projektleder i løbet af de sidste år, og har en særlig interesse for udenrigspolitik, især det europæiske samarbejde.
Bor i Stockholm, Sverige.
Er også på listerne Dansk politik, Frankrig og Tyskland

M

Marek Azoulay Jørgensen

Medlem af bestyrelsen i Nyt Europa, tidligere EU-ungdomsdelegat, har beskæftiget mig med EU/Europa/Demokrati/Ungeinddragelse, og en bred vifte af temaer herom siden 2013. Aktiv i EU-debatten og en del af forskellige aktivistiske netværk.
Bor i København.
Er også på listen Ansvarlig Presses Kildeliste

S

Sine Nørholm Just

Jeg er professor i stratetisk kommunikation og arbejder med offentlige meningsdannelsesprocesser i bred forstand. Jeg er især optaget af, hvordan teknologiske udviklinger påvirker vores debatformer og hvordan vi debatterer de teknologiske udviklinger.
Bor i København.
Er også på listen Dansk Politik