Hvad er Listoteket?

Hvorfor findes Listoteket?

Hvorfor skal jeg bruge Listoteket?

Hvordan bruger jeg Listoteket?

Jeg blev kontaktet af PLURALISTERNE og er blevet spurgt om jeg vil oprette en profil i Listoteket – hvorfor?

Jeg synes, at jeg burde optræde på flere lister – hvad gør jeg?

Jeg synes, at der mangler en liste i Listoteket – hvad gør jeg?

Jeg vil ikke være i Listoteket – hvordan sletter jeg min profil?

Hvordan adskiller Listoteket sig fra for eksempel LinkedIn?

Hvem kan være med i Listoteket?

Hvordan beskytter I mine personoplysninger i Listoteket?

Hvordan kvalitetssikrer I navnene i Listoteket?

Hvordan ved I, hvem der er normbrydende?

Er det diskriminerende/diskrimination når I primært synliggør kvinder, personer med etnisk minoritetsbaggrund eller personer som tilhører andre minoriserede grupper?

Koster det noget, at være med i Listoteket?

Jeg vil gerne i kontakt med personer på jeres lister. Kan I give mig deres telefonnumre?

Kan jeg som recruiter benytte mig af Listoteket?

Er Listoteket et sted, hvor man kan søge efter jobs?

Hvilke holdninger og synspunkter har personerne i Listoteket?

Mener I ikke, at det er vigtigt med mangfoldige perspektiver blandt tippene på jeres lister?

Jeg vil gerne arbejde som frivillig og fx hjælpe med at opdatere Listoteket – hvad gør jeg?

Hvordan finansieres Listoteket?

Jeg er på en eller flere af jeres gamle lister på pluralisterne.dk og vil gerne med over i Listoteket – kommer I til at flytte alle listerne fra den gamle liste-database over i Listoteket?

Jeg har fundet en fejl i Listoteket – hvad gør jeg?

1. Hvad er Listoteket

Listoteket er den kompetencedatabase, hvor vi i PLURALISTERNE samler vores lister med normbrydende kilder og eksperter. Her kan du søge efter og finde personer med lige præcis den viden og erfaring eller det talent, som du leder efter til fx din artikel, dit projekt, din konference, din festival, dit debatpanel, dit tv-program eller dit arrangement – og dermed udvide det gængse billede af, hvordan kompetence ser ud på det pågældende område. Men du kan også selv optræde i Listoteket med din egen profil på en eller flere lister i, du skal bare kontakte os her.

2. Hvorfor findes Listoteket?

Fordi repræsentation er vigtigt! Via Listoteket vil vi bryde stereotype vaneforestillinger om, hvem der er bedst til at gøre hvad – altså gøre op med ideen om, at bestemte kompetencer hænger sammen med fx personers køn, etnicitet, alder eller eventuelt handicap/funktionsvariation. Listoteket synliggør samfundets diversitet og mangfoldige kompetencer og hjælper samtidig journalister, bookere, arrangører og mange andre med at udvide deres netværk.

3. Hvorfor skal jeg bruge Listoteket?

For dig, som er professionel aktør, er Listoteket en effektiv måde, hvorpå du kan udvide dit allerede eksisterende netværk og hurtigt finde nye kilder og kompetencer til diverse opgaver inden for en lang række forskellige områder.
For dig, som har en profil, er Listoteket et sted, hvor du nemt kan synliggøre dine kompetencer over for alle de professionelle aktører, som regelmæssigt bruger vores listedatabase til at finde normbrydende kompetencer. Uanset om du bruger Listoteket som professionel aktør eller har en profil, hjælper du via din brug af Listoteket med at forbedre repræsentationen i offentligheden.

4. Hvordan bruger jeg Listoteket?

Vores erfaring er, at vores lister bedst egner sig til dem, som søger personer til tidsafgrænsede opgaver, fx eksperter til paneler, kilder til interviews, foredragsholdere og freelancere inden for diverse områder. Brug søgefunktionen til at finde lister med de kompetencer, som du leder efter. Personerne på listerne har selv udfyldt deres beskrivelser. Kontakt dem, som du er interesseret i og find ud af, om der er nogen, som er den rigtige til netop din opgave eller dit projekt.

5. Jeg blev kontaktet af PLURALISTERNE og er blevet spurgt om jeg vil oprette en profil i Listoteket – hvorfor?

Vi bliver regelmæssigt kontaktet af forskellige professionelle aktører, som leder efter kompetencer uden for deres allerede eksisterende netværk. Derfor laver vi i PLURALISTERNE løbende nye efterlysninger via vores sociale medie-platforme for at indsamle tips på personer, som har den efterspurgte kompetence. Hvis du er blevet kontaktet af os via mail eller sociale medier og spurgt, om du vil være med på en liste i Listoteket, så er det fordi en eller anden har tippet dig og din awesomeness i forbindelse med en af vores efterlysninger. Fordi det selvfølgelig er helt frivilligt at være i Listoteket og pga. GDPR, kontakter vi dig altid for at høre, om du vil være med.

7. Jeg vil gerne optræde på flere lister – hvad gør jeg?

Sejt, at du gerne vil være med på flere lister! Hvis du allerede har en profil, skal du bare sende en email til os, så hjælper vi dig!

8. Jeg synes, at der mangler en liste i Listoteket – hvad gør jeg?

Kontakt os på listoteket@pluralisterne.dk og fortæl hvilken liste du savner og hvorfor, så laver vi en efterlysning hurtigst muligt. Du kan læse mere om, hvordan vores efterlysninger fungerer her.

9. Jeg vil ikke være i Listoteket – hvordan sletter jeg min profil?

Du sender bare en email til os på listoteket@pluralisterne.dk, så sletter vi din profil med det samme. 

10. Hvordan adskiller Listoteket sig fra for eksempel LinkedIn?

Listoteket er fremfor alt en samling af normbrydende kompetencer indenfor alverdens forskellige områder. Dermed er Listotekets primære funktion at udvide og udfordre forestillingen om, hvilke personer der har kompetencer indenfor forskellige områder – og dermed bidrage til en bedre repræsentation i alle dele af samfundet. Gennem Listotekets synliggørelse af kompetencer og personer, udfordrer vi påstanden “de findes ikke” – som vi ofte hører, når der skal findes fx eksperter, kilder eller kunstnere, som ikke tilhører den gældende norm indenfor et bestemt felt.

11. Hvem kan være med i Listoteket?

Alle, som på en eller anden måde bryder normen i en bestemt sammenhæng, må være med. Vores efterlysninger er til for at udvide netværket for de virksomheder, projekter, events eller organisationer, som oplever, at deres nuværende netværk er begrænset. Det kan resultere i, at de fx oftest finder og engagerer mænd, personer med nordisk baggrund eller personer som bor i København, når de leder efter en kompetence indenfor et bestemt område. Vores efterlysninger genererer tips på nye og andre personer, som har de rette kompetencer, således at professionelle aktører, som leder efter personer til at løse en spændende opgave, får et bredere og mere retvisende udvalg af kompetente personer at vælge imellem. Tippene samles til lister i Listoteket, og listerne kan anvendes af alle, som leder efter kompetencer. Ofte handler det om tidsafgrænsede opgaver, som fx at sidde i et panel, holde en forelæsning eller måske bidrage til en kampagne eller et projekt.
Alle de tippede personer, som takker ja til at være i Listoteket tilføjes, men vi forbeholder os retten til ikke at tilføje tips på vores lister, hvis vi vurderer at: 1) Personen ikke tilslutter sig princippet om alle menneskers ligeværd. 2) Der er risiko for en for stor arbejdsbelastning for PLURALISTERNEs personale på en måde som hindrer os i at udføre vores kernevirksomhed. 3) Tippet er useriøst.

12. Hvordan beskytter I mine personoplysninger i Listoteket?

Vi værner om dit privatliv! Hvis du er blevet tippet i en tråd på vores sociale medier, forsøger vi altid at kontakte dig for at få dit samtykke til at oprette en profil i Listoteket. Når du har givet dit samtykke, bestemmer du helt selv hvilken information, som du ønsker, skal være synlig på din profil. Du kan fx vise din LinkedIn-side, din Facebookprofil, din Twitter-konto, dit telefonnummer, din emailadresse eller linke til dit website. Vi har sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre, at dine personoplysninger kan misbruges til illegitime formål. Her kan du læse hele vores persondatapolitik.

13. Hvordan kvalitetssikrer I navnene i Listoteket?

Vi kontakter de personer, som tippes til vores efterlysninger for at sikre, at de har lyst til at være med i Listoteket, men det er ikke op til PLURALISTERNE at foretage en decideret vurdering af de tippede personers kompetencer.
Det vi gør, er at vi hjælper projekter, organisationer, virksomheder og medier til at få et større udvalg end de sædvanlige navne, som allerede findes i deres netværk eller på deres kildelister. Vi indsamler tippene og sammensætter og udgiver listerne helt gratis – resten må efterlyserne og andre profesionelle aktører, som bruger Listoteket, selv klare. Og vi har fuld tillid til, at projekter m.fl. kan anvende sine sædvanlige udvælgelsesprocesser, når de skal vælge de mest egnede.

14. Hvordan ved I, hvem der er normbrydende?

Det kan vi givetvis aldrig vide – men vi stoler på, at de personer, som findes i Listoteket, selv kan bedømme, om de bryder normen i en given sammenhæng og hører hjemme på listen. Listerne fungerer således, at fx en organisation eller en journalist henvender sig til os og beder om hjælp til at udvide sit netværk og bryde en specifik norm (det kan være, at de oftest engagerer mænd, personer fra København eller personer med nordisk baggrund, som er kyndige indenfor et særligt emne). Vi udformer derefter en efterlysning, hvor vi på baggrund af fx undersøgelser og statistik definerer hvad normen er, og derefter efterlyser vi tips på kompetente personer, som bryder denne norm og som kan udvide den gængse forestilling om, hvem som kan hvad. Vi stoler på, at vores følgere og dem som tipper er opmærksomme på dette, og vi beder aldrig de personer, som er blevet tippet – og som vi derfor kontakter – om at forklare os, på hvilken måde de er normbrydende.

15. Er det diskriminerende/diskrimination når I primært synliggør kvinder, personer med etnisk minoritetsbaggrund eller personer som tilhører andre minoriserede grupper?

Hos PLURALISTERNE arbejder vi for retvisende repræsentation i mediebilledet og kulturlivet, og derfor profilerer og synliggør vi de kompetente personer, som tilhører pt. underrepræsenterede grupper.
Undersøgelser som “Who Makes The News” (2015) og “Dem vi taler om” (2017) dokumenterer, at cis-mænd med nordisk baggrund er dominerende på alle stofområder i fx nyhedsmedierne. Personer, som bryder denne norm på diverse parametre som fx køn og etnicitet, er altså stærkt underrepræsenterede. Listoteket hjælper derfor via synliggørelse på vores lister underrepræsenterede og minoriserede personer til at komme til orde.
PLURALISTERNE er ikke en rekrutteringsvirksomhed men et repræsentationsprojekt, og indtil repræsentationen er retvisende i medierne og kulturlivet vil Listoteket være et sted for synliggørelse af alle de mange kompetencer, der findes blandt minoriserede grupper i vores samfund.

16. Koster det noget, at være med i Listoteket?

Nej, det koster slet ingenting. Det koster heller ikke noget at efterlyse en kompetence. Fantastisk, ikke?

17. Jeg vil gerne i kontakt med personer på jeres lister, men de har ikke synligt telefonnummer – kan I give mig deres telefonnumre?

Nej, desværre. Vi formidler ikke mere information end den, som personerne selv angiver på deres profiler. Og de bestemmer helt selv, hvad der skal være synligt for offentligheden. Selvfølgelig har de en interesse i at synliggøre informationer på deres profil, så det er muligt at kontakte dem, men det er ofte via en emailadresse, profiler på sociale medier eller et website med kontaktoplysninger.

18. Kan jeg som recruiter benytte mig af Listoteket?

Ja, listerne er åbne for hvem som helst, som vil bruge dem. Men du skal selv søge dig frem til personen eller personerne og udfører altså selv din sædvanlige research for at se, om de er egnede og om de er interesserede.

19. Er Listoteket et sted, hvor man kan søge efter jobs?

Nej, Listoteket er ikke et sted, hvor man søger jobs. Men at være med i Listoteket indebærer, at du får mulighed for at udvide dit og andres netværk. Du og dine kompetencer bliver fx synlige for journalister, som leder efter kilder til interviews, for arrangører som står bag fx events, paneldebatter eller foredrag, og for organisationer, som leder efter sparringspartnere eller kompetente rådgivere.

20. Hvilke holdninger og synspunkter har personerne i Listoteket?

Det ved vi ikke. Formålet med Listoteket er at give brugerne mulighed for at udvide deres netværk. Det handler ikke om at samle lister med personer, der har en bestemt holdning eller et bestemt politisk tilhørsforhold, men om at udvide repræsentationen i forskellige sammenhænge, samt udfordre de gængse forestillinger om, hvem der er bedst egnet til at gøre hvad. I de fleste tilfælde er det umuligt at kende personernes synspunkter, og fremfor alt så er det uvigtigt i den her sammenhæng.

21. Mener I ikke, at det er vigtigt med mangfoldige perspektiver blandt tippene på jeres lister?

Jo bestemt! Jo større diversitet på vores lister, desto bedre. Hvis du synes, at en liste består af for mange ens personer, er du velkommen til at bidrage med supplerende navne til listen.

22. Jeg vil gerne arbejde som frivillig og fx hjælpe med at opdatere Listoteket – hvad gør jeg?

Dejligt! Vi er taknemmelige for al den hjælp, vi kan få. Jo flere vi er, som arbejder på listerne, jo større forandring kan vi opnå. Email os på: listoteket@pluralisterne.dk – så tager vi den derfra.

23. Hvordan finansieres Listoteket?

Udviklingen og etableringen af den danske udgave af Listoteket er finansieret med støtte fra Tuborgfondet, Spar Nord Fonden og Aarhus Stiftstidendes Fond og drives til daglig primært af frivillige kræfter.

24. Jeg er på en eller flere af jeres gamle lister på pluralisterne.dk og vil gerne med over i Listoteket – kommer I til at flytte alle listerne fra den gamle liste-database over i Listoteket?

Hvor sejt, at du er på en af listerne! Ja, vi flytter alle vores gamle lister over i Listoteket, og det er en proces, der står på, imens Listoteket etableres. Det kan forekomme, at vi undervejs i overførselsprocessen redigerer lidt i de gamle lister ift. indhold, titel, billede osv., men ikke på en måde, som ændrer væsentligt på i listernes helhed.
Er du allerede på en af vores gamle lister, og vil du være helt sikker på, at du flytter med over i Listoteket? Så send os en mail på listoteket@pluralisterne.dk og fortæl os, hvilken liste du er på. Så kan vi oprette en profil til dig, som du efterfølgende selv udfylder, hvorefter du bliver søgbar i Listoteket. Fordi det er et stort arbejde for os, opretter vi kun profiler for dem, som allerede er på de gamle lister.
Synes du, at du burde være i Listoteket, fordi din branche er repræsentationsmæssigt skæv, eller fordi det altid er de samme personer, som ses og høres i offentlige sammenhænge? – Tip os om dette via email, så vi kan lave en efterlysning (læs mere om efterlysningerne her) – når efterlysningen kører, kan du tippe dig selv!

25. Jeg har fundet en fejl i Listoteket – hvad gør jeg?

Listoteket er en betaversion og er konstant under udvikling. Spørgsmål og bug-rapporter om Listoteket sendes til listoteket@pluralisterne.dk.