A

Amneh Hawwa
Speciallæge i almen medicin, speciallæge i gynækologi/obstetrik samt klinisk sexolog
35851169.dk

Anne Hammer Lauridsen
MD, post.doc, Institut for Klinisk Medicin – Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, AU
pure.au.dk/portal/da/persons/id

Annemette Lykkebo
Ledende overlæge v. Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus
linkedin.com/in/annemette-lykkebo

B

Bente Bundgaard
Journalist, Ugeskrift for Læger (sundhedsvæsenet, sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse, mm.)
linkedin.com/in/bente-bundgaard

Bente Klarlund Pedersen
Sundhedsforsker, professor og overlæge dr.med, Rigshospitalet (epidemiologi, immunologi, fysiologi, fysisk aktivitet og immunsystemet, motion og sundhed, immunsystemet hos ældre, hiv, infektioner generelt), samt klummeskribent, forfatter og foredragsholder
forskning.ku.dk/find-en-forsker

Bodil Norrild
Professor emeritus, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Morphogenesis and Differentiation Program, KU (molekylær virologi, biokemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, kræft og kræftforskning, livmoderhals- og hoved/hals kræft, forskningspolitik)
forskning.ku.dk/find-en-forsker

C

Camilla Mandrup
Ph.d. studerende v. Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og formand, FYGO – Foreningen af yngre gynækologer og obstetrikere
bmi.ku.dk/Medarbejderoversigt

Charlotte Floridon
Speciallæge, ph.d. i Gynækologi og Obstetrik og formand for de Praktisererende Gynækologer, foreningen DFKO
gynfloridon.dk

E

Edith Ingerslev Svare
Speciallæge ph.d., Gynækologi og Obstetrik (undersøgelse og behandling af kvinder med forstadier til livmoderhalskræft/celleforandringer)
gynedith.dk

H

Hanne Brix Westergaard
Overlæge og klinisk lektor v. Hillerød Hospital, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
forskning.ku.dk/find-en-forsker

Helle Kirkeby
Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik og medlem af Arbejdsgruppen for opfølgning af screening for livmoderhalskræft, DSOG – Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
hellekirkeby.dk

I

Iben Holten
Overlæge og projektchef v. Forebyggelse og oplysning, Kræftens Bekæmpelse (screening, sygdomsinformation, mammografiscreening, screening for livmoderhalskræft, forebyggelse blandt etniske minoriteter, patologisk anatomi, screening for tyktarmskræft, vaccination mod HPV, mm.)
linkedin.com/in/iben-holten

K

Karina Dahl Steffensen
Overlæge v. Onkologisk Afdeling, Vejle Hospital – Center Lillebælt (gynækologisk onkologi, klinisk onkologi, molekylær cancerbiologi)
findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/karina-dahl-steffensen

M

Malou Barbosa
Klinisk lærer, Ph.d.-studerende, AU, og bestyrelsesmedlem, DSOGDansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
linkedin.com/in/malou-barbosa

Marianne Waldstrøm
Ledende overlæge v. Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt (hjemmeopsamling af celler/HPV-hjemmestests, mm.)
sygehuslillebaelt.dk/wm258346

P

Pernille Tine Jensen
Forskningslektor, cand.med., ph.d., og overlæge, Gynækologi og Obstetrik, OUH (gynækologiske kræftsygdomme, medicinsk teknologi vurdering, opfølgningsforløb for kræft, psykiske aspekter ved kræft)
linkedin.com/in/pernille-tine-jensen

Pia Ertberg
Overlæge, afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital, og bestyrelsesmedlem, DSOGDansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
dsog.dk/dsog/bestyrelsen

S

Susanne Krüger Kjær
Klinisk Professor v. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet samt forskningsleder, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse – Virus, livsstil og gener (sammenhænge mellem virusinfektioner, livsstil, gener og kræftsygdom og overlevelse efter kræftsygdom, HPV-vaccine samt sammenhæng mellem infertilitet og risiko for kræft hos mor og barn)
cancer.dk/nyheder/presserum/find-ekspert/kruger-kjaer-susanne

U

Ulla Axelsen
Overlæge, MPH, speciallæge i samfundsmedicin og projektchef, Forebyggelse og oplysning, Kræftens Bekæmpelse – Screening (screening for kræftsygdomme (bl.a. brystkræft, livmoderhalskræft, tarmkræft, HPV-vaccination, sygdomsinformation
cancer.dk/nyheder/presserum/find-ekspert/axelsen-ulla

V

Vibeke Kramer Lysdal
Overlæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital og bestyrelsesmedlem, DSOGDansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
http://www.dsog.dk/dsog/bestyrelsen