A

Ahlam Chemlali
Programleder, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og bestyrelsesmedlem, Rådet for International konfliktløsning
linkedin.com/in/ahlamchemlali

Anne la Cour Vågen
Chef, Asylafdelingen, Røde Kors og jurist
linkedin.com/in/anne-la-cour

Anette Faye Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder (børns rettigheder, uddannelse og socialpolitik; rettigheder, demokrati og retlig pluralisme i historisk perspektiv) og ph.d i rets-,ide- og politisk historie
menneskeret.dk/personer/anette-faye-jacobsen

B

Birgitte Feiring
Chefkonsulent, menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder
menneskeret.dk/medarbejdere/birgitte-feiring

C

Camilla Silva Fløistrup
Projektkoordinator, menneskerettighedskapacitet, Institut for Menneskerettigheder (menneskerettighedsbaseret tilgang, uddannelse, konflikt -og fredsmægling)
menneskeret.dk/personer/camilla-silva-floejstrup

Cathrine Bloch Veiberg
Specialkonsulent, menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder (erhverv, nationale menneskerettighedsinstitutioner) og cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse
menneskeret.dk/medarbejdere/cathrine-poulsen-hansen

Cecilia Decara
Teamleder, uddannelse og menneskerettighedskapacitet, Institut for Menneskerettigheder (uddannelse, undervisning i menneskerettigheder, børns rettigheder, folkeskolen, politi, international rådgivning) og cand.scient.soc.
menneskeret.dk/personer/cecilia-decara

Christelle Zafiryadisn
Programleder Afrika, menneskerettighedssystemer, Institut for Menneskerettigheder (Vestafrika, forvaltningsret, statslige og ikke-statslige juridiske systemer) og cand.jur
menneskeret.dk/medarbejdere/christelle-zafiryadis

D

Daham Alasaad
Journalist og reporter med fokus på Syrien-konflikten
facebook.com/dham.alasad

E

Edith Montgomery
Psykolog og seniorforsker, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (børn og unge, flygtninge og asylansøgere og torturens følger)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/edith-montgomery

Elin Wrzoncki
Specialkonsulent, menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder (erhverv, økonomiske og sociale rettigheder, civilsamfund, Myanmar) og cand.scient.pol.
menneskeret.dk/medarbejdere/elin-wrzoncki

Elsebeth Krogh
Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder (menneskerettighedssystemer, rettighedsbaseret tilgang, ledelse, organisationsudvikling) og cand.scient. i kulturgeografi
menneskeret.dk/medarbejdere/elsebeth-krogh

Emilie Marie Nielsen
Projektmedarbejder, menneskerettighedssystemer, Institut for Menneskerettigheder (administration og projektkoordinering, demokrati og retssikkerhed i Eurasien-regionen ) og cand.mag. i russisk og østeuropastudier
menneskeret.dk/medarbejdere/emilie-marie-nielsen

Eva Ersbøll
Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder (indfødsret, unionsborgerskab, statsløshed, migration og integration) og cand.jur.
menneskeret.dk/medarbejdere/eva-ersboell

Eva Grambye
Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder, Internationalt område (ledelse generelt, internationale menneskerettighedssystemer, bæredygtighed) og cand.scient.pol.
menneskeret.dk/medarbejdere/eva-grambye

Eva Maria Lassen
Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder og ph.d. i historie
menneskeret.dk/personer/eva-maria-lassen

Eva Singer
Afdelingschef, Asyl & Repatriering, Dansk Flygtningehjælp
flygtning.dk/om-dfh/organisation/asyl-repatriering

Evguenia Klementieva
Programleder Eurasien, Institut for Menneskerettigheder (menneskerettigheder i praksis, menneskerettighedsuddannelse, LGBTI, menneskerettigheder i Eurasia regionen) og cand.mag. i psykologi og kultur-og sprogmødestudier
menneskeret.dk/personer/evguenia-klementieva

H

Haifaa Awad
Læge, debattør, aktivist og forfatter
linkedin.com/in/haifaa-awad

Hanne Gyberg
Talsperson LGBT Asylum og kommunikationskonsulent
linkedin.com/in/hanne-gyberg

Heidi Overgaard
MSc in Development and International Relations; Global Refugee Studies
linkedin.com/in/heidi-overgaard

Helene Marie Hassager
Journalist, Institut for Menneskerettigheder
linkedin.com/in/helene-marie-hassager

I

Ingrid Hartelius Dahl
Børnerettighedsjurist og juridisk seniorrådgiver, Børns Vilkår
linkedin.com/in/ingrid-hartelius-dall

J

Jacob Mchangama
Direktør, Justitia, cand.jur og mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering
justitia-int.org/om-justitia/jacob-mchangama

Jannie Elisa Fjordside
Journalist
linkedin.com/in/jannie-elisa-fjordside

Julie Koch
Direktør IWGIA og ph.d i internationale udviklingsstudier
linkedin.com/in/julie-koch

K

Katrine Syppli Kohl
Ph.d. i sociologi og forsker i udsatte og sårbare børn og unges vilkår og rettigheder, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) (kvalitativ metode, herunder dokumentanalyse, kvalitative forskningsinterview og deltagerobservation, samt asylcenterets etablering som redskab til at håndtere asylansøgere i præasylfasen, aktiveringsprogrammet på de danske asylcentre og Danmarks udvælgelse af kvoteflygtninge)
sfi.dk/medarbejdere/katrine-syppli-kohl

Karin Verland
Direktør, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/karin-verland

Kirsten Precht
Specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder (beskyttelse mod kønsdiskrimination, ligestillingslovgivning i Danmark og EU) og cand.jur., exam. art. kultursociologi, mastergrad i konfliktmægling
menneskeret.dk/personer/kirsten-precht

L

LGBT Asylum
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer – asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem.
lgbtasylum.dk

Lianne Engelkes
Programkoordinator, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/lianne-engelkes

Linda Nordin
Psykolog, ph.d. studerende, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (flygtninge og asylansøgere, forskning i rehabilitering)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/linda-nordin/

Line Søgaard
Journaliststuderende og talsperson, Welcome to Denmark
linkedin.com/in/linesoegaard

Line Vikkelsø Slot
Chefkonsulent, Ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder (ligebehandling og etnicitet, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, etniske minoriteters adgang til praktikpladser mv. ) og ph.d. i sociologi, cand.scient.soc.
menneskeret.dk/personer/line-vikkelsoe-slot

Lisbeth Garly Andersen
Specialkonsulent, Ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder (kvalitativ analyse, ligebehandling, LGBT, hadforbrydelser) og antropolog
menneskeret.dk/personer/lisbeth-garly-andersen

Lise Dahl
Specialkonsulent, Menneskerettighedssystemer, Institut for Menneskerettigheder (access to justice, uformelle retssystemer, ungdomsretssystemet, køn, tvungen migration) og MA i International lov og diplomati
menneskeret.dk/medarbejdere/lise-dahl

Lise Garkier Hendriksen
Chefkonsulent, Monitorering, Institut for Menneskerettigheder (monitorerings- og rapporteringsaktiviteter, statusrapporter, Grønland, rapportering til FN, Europarådet og EU, høringssvar, lovforslag)
menneskeret.dk/personer/lise-garkier-hendriksen

Liv Stoltze Gaborit
Phd. studerende, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens årsager, Menneskerettigheder og sundhed)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/liv-stoltze-gaborit

Lola Garcia-Alix
Program Coordinator, International Human Rights Advocacy – IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs)
linkedin.com/in/lola-garcia-alix

Louise Holck
Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder, Nationalt område (ledelse generelt, menneskerettigheder i Danmark, flygtningeret) og jurist
menneskeret.dk/medarbejdere/louise-holck

M

Mads Ted Drud-Jensen
Talsperson LGBT Asylum og konsulent, Dansk Flygtningehjælp
linkedin.com/in/mtdj

Mandana Zarrehparvar
Chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder (ikke-diskriminationsprincippet, ligebehandling, race og etnisk oprindelse, Roma- og mindretalsrettigheder, hadforbrydelser, Grønland), mastergrad i integration og globalisering og socialrådgiver
menneskeret.dk/medarbejdere/mandana-zarrehparvar

Maria Cariola
Antropolog og asylaktivist
facebook.com/maria.c.eriksson

Maria Ventegodt Liisberg
Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder (handicap, ligebehandling), jurist og ph.d i menneskerettigheder og handicap
menneskeret.dk/personer/maria-ventegodt-liisberg

Marianne Wiben Jensen
Afrika programkoordinator og seniorrådgiver, IWGIA og kultursociolog
linkedin.com/in/marianne-wiben-jensen

Marie Budtz Andersen
Medstifter af Borgerretshjælpen og jurist
linkedin.com/in/marie-budtz-andersen

Marie Juul Petersen
Forsker, Institut for Menneskerettigheder (religion, islamistiske og muslimske organisationer, udvikling og humanitær hjælp, religionsfrihed, kvalitative metoder. ) og postdoc
menneskeret.dk/personer/marie-juul-petersen

Marie Louise Høj Johannessen
Afdelingsleder, Menneskerettighedskapacitet, Institut for Menneskerettigheder (menneskerettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistand, køn, uddannelse og god regeringsførelse) og mastergrad i internationale udviklingsstudier
menneskeret.dk/medarbejdere/marie-louise-muff

Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab, KU, centerleder på Center for Europæisk Politik og debattør (menneskerettigheder og globalisering af retten, teorier om europæisk integration, EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold)
ku.dk/ansatte/MarleneWind

Maya Mynster Christensen
Forsker, Post doc, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/maya-mynster-christensen

Michala Clante Bendixen
Redaktør, REFUGEES.DK og formand, Refugees Welcome
refugees.dk/

Michael Nebeling Petersen
Sekretær, LGBT Asylum, adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet og redaktør på Kvinder, Køn og Forskning
nebeling.dk/

Mira C. Skadegård
Studieadjunkt, Aalborg Universitet, CSR (business and human rights) og diskriminationskonsulent specialiseret i retten til ikke-diskrimination
linkedin.com/in/mira-c-skadegard

N

Nadja Filskov
Konsulent, Menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder (FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne)) og cand.scient.soc
menneskeret.dk/medarbejdere/nadja-filskov

Nazila Vida Roxana Ghavami Kivi
Ansvarshavende redaktør, Friktion, skribent og aktivist
facebook.com/profile

Nicole Doerr
Lektor, Sociologisk institut og forsker i Refugee Protests, Local Civic Deliberation, and Policy addressing Gender and Migration
forskning.ku.dk/find-en-forsker/nicole-doerr

Nina Nordberg
Programrådgiver, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (forskning i tortur under frihedsberøvelse, menneskerettigheder og sundhed)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/nina-nordberg

Nina Stagis
Psykolog, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/nina-stagis

P

Pia Andersen
MSc in Global Health
linkedin.com/in/pia-andersen

R

Ruth Lauge
Personaleleder, rehabiliteringsafdelingen, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og bestyrelsesmedlem, Institut for Menneskerettigheder
linkedin.com/in/ruth-lauge

S

Sadiye Müge Erdölek
Stud.jur hos Udlændingestyrelsen og frivillig juridisk rådgiver i CEPI
linkedin.com/in/sadiye

Sara Vinsteen
Projektleder, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, børn og unge, familier, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/sara-vinsteen/

Shr-Jie Sharlenna Wang
Seniorforsker/epidemiolog, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens udbredelse, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/shr-jie-sharlenna-wang/

Sofie Aviaja Bühger
Jurist med speciale i LGBTQ/asyl
lgbtasylum.dk

Sophia Wathne
Cand.scient.pol med speciale i politisk teori, med fokus på aktivisme, demokratiteori og menneskerettigheder. Redaktør, Marronage (tidsskrift om Danmarks historiske fortrængning af kolonitiden lanceret i forbindelse med 100-året for salget af tidligere Dansk-Vestindien)
linkedin.com/in/sophia-wathne

Signe Andreasen Lysgård
Specialkonsulent, Menneskerettigheder og udvikling, Institut for Menneskerettigheder (menneskerettigheder og erhvervsliv, verdensmålene, investorer, partnerskaber) og cand.scient.pol.
menneskeret.dk/medarbejdere/signe-andreasen-lysgaard

Sine Plambech
Antropolog, filmmager og forfatter
sineplambech.com

T

Therese Rytter
Afdelingsleder, Juridisk afdeling, DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur (torturens årsager, indsatte og frihedsberøvede, kvinder, international lovgivning, tilsyn af lukkede institutioner, straffrihed, tillægsprotokol til torturkonventionen OPCAT, torturkonventionen CAT)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/therese-rytter

Tone Olaf Nielsen
Kunstner og kurator hos Camp, Trampolinhusets galleri
linkedin.com/in/tone-olaf-nielsen

Trine Christensen
Generalsekretær, Amnesty International Danmark og cand.merc
amnesty.dk/om-amnesty/moed-vores-sekretariat

U

Uzma Ahmad
Integrationsrådgiver, debattør, foredragsholder og stifter af Brune Feminister
uzma.dk

Z

Zach Khadudu
Multimedie journalist, freelance korrespondent og menneskerettighedsaktivist
linkedin.com/in/zach-khadudu