A

Abdirahman Mohamud Iidle
Folkeskolelærer, tidligere uddannelsesvejleder i Gellerup, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, tidligere talsmand for AarhuSomali, mentor for unge med etnisk minoritetsbaggrund og modtager af prisen ‘Årets Boligsociale Ildsjæl’ i 2016
rem.dk/radet/medlemmer/abdirahman-mohamud-iidle

Ahmad Mahmoud
Debattør, forfatter og maskinmester
linkedin.com/in/ahmad-mahmoud

Ahmed Barzinji
Jurist, repatrieringskonsulent og projektleder, Dansk Flygtningehjælp
linkedin.com/in/ahmed-barzinji

Ahmet Demir
Socialkonsulent, cand.pæd., familieterapeut, underviser, debattør og forfatter (socialt udstødte grupper og unge mønsterbrydere)
ahmetdemir.dk

Ahlam Chemlali
Programleder, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og bestyrelsesmedlem, Rådet for International konfliktløsning
linkedin.com/in/ahlamchemlali

Ala Goldblum Elczewska
Psykolog, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (børn og unge, familier, flygtninge og asylansøgere, rehabiliteringsmetoder, PTSD, stress og traumer)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/ala-elczewska/

Anika Liversage
Seniorforsker, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (integration, efterkommere, eksklusion, etniske minoriteter, flygtninge, indvandrere og ligestilling)
sfi.dk/medarbejdere/anika-liversage

Anne la Cour Vågen
Chef, Asylafdelingen, Røde Kors og jurist
linkedin.com/in/anne-la-cour-vågen

Anne Jørgensen
Ph.d.-studerende i uddannelsesforskning, DPU (“faderskaber” i skole-hjem-relationer med særlig fokus på betydningen af etnicitet)
linkedin.com/in/anne-jørgensen

Anne Lejbach Jørgensen
Udviklingskonsulent, Røde Kors (integration, familielejre, julehjælp)
linkedin.com/in/anne-lejbach-jørgensen

Asil Al-Asadi
Skuespiller i SKAM på Aveny-T og medvirkende i selfie-dokumentaren “Muslimske Pigers Dagbog” på DR 2
facebook.com/asil.alasadi

Asim Latif
Teamchef, ‘Baba – Fædre for Forandring’ hos Fonden for Socialt Ansvar og cand.merg. i International Business Studies
linkedin.com/in/asim-latif

Asmaa Abdol-Hamid
Socialrådgiver, samfundsdebattør og rådgiver hos Fyns Politi
linkedin.com/in/asmaa-abdol-hamid

B

Basim Osman
Psykolog (børn og unge som står mellem to kulturer)
proff.dk/firma/firma-basim-osman/

C

Charlotte Bie
Lektor, konsulent og projektleder, Program for inklusion og integration, Videreuddannelsen, UCC og cand. mag. i religionssociologi (interkulturel pædagogik og kommunikation, multikulturelle skoler, inklusion og eksklusion i uddannelse, projektledelse indenfor dagtilbud, grundskole, voksenområdet)
ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/chb

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn, mag.art. i kultursociologi og ph.d. i Folklore – Cultural Science (demens, ensomhed, det sociale liv i alderdommen, ældre indvandrere, flygtninge)
linkedin.com/in/christine-e-swane

D

Daham Alasaad
Journalist og reporter med fokus på Syrien-konflikten
linkedin.com/in/daham-alasaad

E

Edith Montgomery
Psykolog og seniorforsker, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (børn og unge, flygtninge og asylansøgere og torturens følger)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/edith-montgomery

Eline Feldman
Projektleder, NørreBrobyggerne – en boligsocial helhedsplan hos KAB, cand. mag. i psykologi og socialvidenskab og tidligere hos Gadepulsen og TaskForce Inklusion (inklusion og medborgerskab i udsatte boligområder) og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter
linkedin.com/in/eline-feldman

Else-Marie Ringgaard
Projektchef, Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp (organisering af integrationsindsatsen, sagsbehandling, modtagelse af nyankomne, medborgerpolitik, netværkssamarbejde)
linkedin.com/in/else-marie-ringgaard

Eva Ersbøll
Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder og cand.jur. (indfødsret, unionsborgerskab, statsløshed, migration og integration)
menneskeret.dk/medarbejdere/eva-ersboell

Eva Singer
Afdelingschef, Asyl & Repatriering, Dansk Flygtningehjælp
flygtning.dk/om-dfh/organisation/asylafdelingen

G

Geeti Amiri
Blogger, foredragsholder, forfatter og radiovært på “Geetisk Råd”, DR P1
linkedin.com/in/geeti-amiri

H

Haifaa Awad
Læge, debattør, aktivist og forfatter
linkedin.com/in/haifaa-awad

Heidi Overgaard
MSc in Development and International Relations, Global Refugee Studies
linkedin.com/in/heidi-overgaard

Helle Thorbøl Møller
Kommunikations- og projektkonsulent, Foreningen Nydansker (frivillig integrationsindsats, beskæftigelse, fastholdelse, mangfoldighed, rekruttering) og cand.scient.soc. i socialvidenskab og kommunikation med fokus på integrationsområdet
foreningen-nydansker.dk/site/medarbejder/helle-thorbøl-møller

J

Jenny Havn
Leder, værestedet Mimers Brønd (forebyggelse, sundhedsfremme, ældre med anden etnisk baggrund, PTSD, NADA, frivillighed, demens hos ældre med anden etnisk baggrund)
integrationsviden.dk/familie-sundhed/aeldre/leder

Jill Mehlbye
Docent programleder, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, programleder og sektorleder for børn og ungeområdet hos KORA, cand.psych og MPA i offentlig ledelse (effektive skoler mht. at opnå gode skolepræstationer blandt indvandrerelever)
linkedin.com/in/jill-mehlbye

K

Katina Ali Rasmussen
Integrationskonsulent og pædagog, formand, Amal Haya Denmark Rådgivningscenter, foredragsholder og medgrundlægger af integrationskonsulenten.dk
linkedin.com/in/katina-rasmussen

Khaterah Parwani
Leder, EXITkorps, talskvinde og juridisk rådgiver, Exitcirklen, oplægsholder og forfatter
khaterahparwani.com

L

Laura Gilliam
Lektor og Ph.d. i pædagogisk antropologi, DPU, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og medlem af Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration 2009-2013 (identitet, etnicitet, køn og religion, børns identitetsforståelser og sociale fællesskaber i skolen, ballade og modkulturelle fællesskaber, skolen som civiliserende institution: opdragelse og integration, Islam, børn og den danske skole: konstruktionen af den muslimske identitet)
au.dk/portal/da/persons/laura-gilliam

Lianne Engelkes
Programkoordinator, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/lianne-engelkes

Linda Nordin
Psykolog, ph.d.-studerende, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (flygtninge og asylansøgere, forskning i rehabilitering)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/linda-nordin

Line Seidenfaden
Konsulent, Als Research og cand.scient.soc. (integration, flygtninge, køn, politisk deltagelse)
linkedin.com/in/line-seidenfaden

Line Søgaard
Journaliststuderende og talsperson, Welcome to Denmark
linkedin.com/in/linesoegaard

Line Vikkelsø Slot
Chefkonsulent, Ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder og ph.d. i sociologi, cand.scient.soc. (ligebehandling og etnicitet, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, etniske minoriteters adgang til praktikpladser mv. )
menneskeret.dk/personer/line-vikkelsoe-slot

Lotte Lavigné Elbirk
Udviklingskonsulent, Røde Kors og cand.mag. i etnologi (nyankomne, integrationsindsats, modtagelse, demokrati og deltagelse, frivillig integrationsindsats)
linkedin.com/in/lotte-lavigné-elbirk

M

Mahmoud Daoud
Socialpædagog og fagkonsulent i Odense Kommune, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og tidligere formand for det daværende Odense Integrationsråd
integrationsviden.dk/eksperter/

Mahtab Jalili-Trudslev
Fuldmægtig, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Facility Managementsektionen (KFS), debattør bl.a. hos DR P4 i Søndags Panelet, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og medlem af Ligebehandlingsudvalget, Institut for Menneskerettigheder
linkedin.com/in/mahtab-jalili-trudslev

Mandana Zarrehparvar
Chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder og socialrådgiver med mastergrad i integration og globalisering (ikke-diskriminationsprincippet, ligebehandling, race og etnisk oprindelse, Roma- og mindretalsrettigheder, hadforbrydelser, Grønland)
menneskeret.dk/medarbejdere/mandana-zarrehparvar

Maria Cariola
Antropolog og asylaktivist
facebook.com/maria.c.eriksson

Marie Budtz Andersen
Jurist og medstifter af Borgerretshjælpen
linkedin.com/in/marie-budtz-andersen

Marie Juul Petersen
Forsker, Institut for Menneskerettigheder og postdoc (religion, islamistiske og muslimske organisationer, udvikling og humanitær hjælp, religionsfrihed, kvalitative metoder)
menneskeret.dk/personer/marie-juul-petersen

Maria Kristiansen
Lektor, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Københavns Universitet (lighed i folkesundhedsinterventioner, sund aldring, social og etnisk ulighed i sundhed, evidensbaserede modeller for sundhedsydelser; kræft, diabetes, allergi, hjertekarsygdom)
mesu.ku.dk/dansk/ansatte/maria-kristiansen

Marie Louise Høj Johannessen
Afdelingsleder, Menneskerettighedskapacitet, Institut for Menneskerettigheder og mastergrad i internationale udviklingsstudier (menneskerettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistand, køn, uddannelse og god regeringsførelse)
menneskeret.dk/medarbejdere/marie-louise-muff

Maria Neumann Larsen
Lektor hos UCC og cand.mag. i spansk og antropologi og MA i globalisering og integration (dansk som andetsprog for børn, unge og voksne, flersprogethed, sprogudvikling, efteruddannelse af lærere og pædagoger)
ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/mnl

Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab, KU, centerleder på Center for Europæisk Politik og debattør (menneskerettigheder og globalisering af retten, teorier om europæisk integration, EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold)
polsci.ku.dk/ansatte/MarleneWind

Maya Mynster Christensen
Forsker, Post doc, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/maya-mynster-christensen

Mehdi Mozaffari
Professor, dr.scient.pol., Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, Aarhus Universitet
pure.au.dk/portal/da/persons/mehdi-mozaffari

Mette Blauenfeldt
Leder, Center for Udsatte Flygtninge og socialrådgiver og voksenunderviser (nyankomne, modtagelse, ophold, familie, traumer, fastholdelse, beskæftigelse, rekruttering)
flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge/kontakt-center-for-udsatte-flygtninge

Mette Fog Skriver
Projektkonsulent, Foreningen Nydansker og cand. mag. i Sydøstasien-studier (integration af højtuddannede udenlandske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked)
linkedin.com/in/mette-fog-skriver

Mette Ginman
Lektor i dansk som andetsprog hos Professionshøjskolerne og cand.phil. (dansk som andetsprog, flersprogethed, andetsprogsdidaktik)
ucviden.dk/portal/da/persons/mette-ginman

Mette Nielsen Duekilde
Sekretær, Albertslund Kommunes integrationsråd (integrationsindsats, ophold, udenlandsk arbejdskraft)
albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/integrationsraadet/kontakt

Mira C. Skadegård
Studieadjunkt, Aalborg Universitet, CSR (business and human rights) og diskriminationskonsulent specialiseret i retten til ikke-diskrimination
linkedin.com/in/mira-c-skadegard

Michala Clante Bendixen
Formand, Refugees Welcome (Denmark), redaktør på REFUGEES.DK, foredragsholder og modtager af Rådet for Menneskerettigheders hæderspris i 2014
refugees.dk

Minata Traore Elmquist
Iværksætter og erhvervsrådgiver
integrationsviden.dk/eksperter/expert

Muhsin Türkyilmaz
Etnisk iværksætterkonsulent i Vejle Kommune og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter
vejle.dk/erhverv/ivaerksaetter/er-du-etnisk-ivaerksaetter

Mursal Khosrawi
Studerende i statskundskab på Københavns Universitet og debattør
facebook.com/mursal.khosrawi

N

Nanna Ahlmark
Post.doc. i sundhed og sociale forhold, SDU og religionssociolog (etniske minoriteter med type 2 diabetes, etniske minoriteter og sundhed)
linkedin.com/in/nanna-ahlmark

Natasha Al-Hariri
Jurist med speciale i folkeret, flygtninge og menneskerettigheder, konsulent hos bl.a. Medborgerne, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og bestyrelsesmedlem, Refugees Welcome
linkedin.com/in/natasha-al-hariri

Nazila Vida Roxana Ghavami Kivi
Ansvarshavende redaktør, Friktion, skribent og aktivist
facebook.com/profile

Nicole Doerr
Lektor, Sociologisk institut og forsker i Refugee Protests, Local Civic Deliberation, and Policy addressing Gender and Migration
forskning.ku.dk/find-en-forsker/nicole-doerr

Nina Stagis
Psykolog, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/nina-stagis

Ö

Özlem Sara Cekic
Brobygger, debattør, forfatter, foredragsholder, rådgiver og tidligere MF for Socialistisk Folkeparti fra 2007-2015
ozlem.dk

P

Pia Andersen
MSc in Global Health
linkedin.com/in/pia-andersen

S

Sadiye Müge Erdölek
Stud.jur hos Udlændingestyrelsen og frivillig juridisk rådgiver, CEPI
linkedin.com/in/sadiye-müge-erdölek

Sara Vinsteen
Projektleder, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens følger, børn og unge, familier, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/sara-vinsteen

Sherin Khankan
Cand.mag. i religionssociologi og filosofi, debattør, imam, forfatter, talskvinde for Kritiske Muslimer, leder og stifter af Exitcirklen
exitcirklen.dk

Sofie Havn Jensen
Projekt- og analysekonsulent, Foreningen Nydansker og cand.scient.adm. (boligsociale indsatser, helhedsplaner, frivillig integrationsindsats, medborgerskab, beskæftigelse, mangfoldighed, rekruttering)
foreningen-nydansker.dk/site/medarbejder/sofie-havn-jensen

Shr-Jie Sharlenna Wang
Seniorforsker/epidemiolog, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur (torturens udbredelse, flygtninge og asylansøgere)
dignityinstitute.dk/hvem-er-vi/medarbejdere/shr-jie-sharlenna-wang

Sine Plambech
Antropolog, filmmager og forfatter
sineplambech.com

Susie Skov Nørregård
Seniorkonsulent, projektleder og underviser, Foreningen Nydansker (højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, flygtningefamilier, udsatte unge i folkeskolen, sårbare unge kvinder)
foreningen-nydansker.dk/site/medarbejder/susie-skov-nørregård

T

Tiahes Thiaharaja
Ergoterapeut, kulturmedarbejder, voksenpædagog, freelance integrationskonsulent, tolk, formand for Integrationsrådet i Holstebro og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter
rem.dk/radet/medlemmer/tiahes-thiaharaja

Tone Olaf Nielsen
Kunstner og kurator hos Camp, Trampolinhusets galleri
linkedin.com/in/tone-olaf-nielsen

U

Uzma Ahmad
Integrationsrådgiver, debattør, foredragsholder og stifter af Brune Feminister
uzma.dk

Ü

Üzeyir Tireli
Lektor og Ph.d., pædagoguddannelsen, UCC (interkulturel pædagogik, og kompetence, forældresamarbejde, ligestilling, etnicitet, kultur, tosprogethed)
ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/ut

Y

Yasar Cakmak
Skoleleder, Glostrup Skole, formand for Rådet for Etniske Minoriteter og tidligere medlem af Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration 2009-2013
linkedin.com/in/yasar-cakmak

Z

Zach Khadudu
Multimedie journalist, freelance korrespondent og menneskerettighedsaktivist
linkedin.com/in/zach-khadudu