A

Amélie Reichmuth
Statskundskabsstuderende fra Sciences Po, Paris, MA i internationale anliggender og færdiguddannet BA med fokus på fransk-tyske/europæiske anliggender
linkedin.com/in/ameliereichmuth

Anna Lena Sandberg
Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU (tysk litteratur og kulturhistorie, oplysningstid, romantik, idealisme, dansk-tyske relationer 1800 og 1900, transkulturalitet, transfer-studier, migration, litteratur og sted, økokritik)
forskning.ku.dk/find-en-forsker/anna-lena-sandberg

Anne Sina
Politisk konsulent, Dansk Erhverv, cand.scient.pol og fhv. medlem af Folketinget for Socialdemokratiet (har tilknytning til Tyskland og en stor interesse og engagement i tyske forhold)
facebook.com/annesina

Antje Vetterlein
Lektor, Department of Business and Politics, CBS (er tysk og forsker bla. i international politisk sociologi, international political economy, global governance: international organizations and multinational companies, politics of development, economic sociology, welfare state studies)
experts.cbs.dk/AntjeVetterlein

B

Birgit Stöber
Lektor, Department of Intercultural Communication and Management, CBS (forsker bla. i tysk kultur, tysk politik og samfund, place branding and public diplomacy, governance studies, regional and national image and identity constructions in Europe)
cbs.dk/forskning/medarbejdere/BirgitStöber

Brigitte Alfter
Cross-border journalist, (Europa, EU, international politik, crossborder journalistik og journalistnetværk, datajournalistik, jura, mediejura, Tyskland, Østrig, Østeuropa, Balkan, Bruxelles, Belgien, Nederlandene)
alfter.dk

Britta Thomsen
Lektor, Department of Digitalization, CBS, EU-konsulent og tidligere medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokratiet (klima, arbejdsmarked, ligestilling, EU, internationalt samarbejde inden for forskning og innovation, mm.)
cbs.dk/department-of-digitalization/BrittaThomsen

J

Janine Leschke
Lektor, Department of Business and Politics, CBS (er tysk og forsker bla. i arbejdsmarked, beskæftigelse og udfordringer for EU og Tyskland, comparative welfare state analysis, Labour market segmentation, EU cross-border labour mobility, mm.)
cbs.dk/department-of-business-and-politics/JanineLeschke

L

Laura Horn
Lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC (globalisering, europæisering, samfundsøkonomi og politik)
forskning.ruc.dk/laura-horn

Lykke Friis
Prorektor for uddannelse, KU, forsker i europapolitik og EU-forhold, Master of Science i Europæiske Studier fra London School of Economics and Political Science og cand.scient.pol. og ph.d. i international politik fra Københavns Universitet
forskning.ku.dk/LykkeFriis 

M

Melike Wulfgramm
Lektor, velfærdsstudier og offentlig politik, Institut for Statskundskab, SDU (det tyske sundhedssystem, arbejdsmarkedspolitik, pension, skat, mm.)
findresearcher.sdu.dk/MelikeWulfgramm

Marlene Wind
Professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab, KU (samspillet mellem ret og politik i EU, EU’s arkitektur og traktater, domstoles stigende betydning for national og international politik, europæisering herunder implementeringen af EU’s regler i medlemslandene, teorier om europæisk integration, EU’s indre marked og den frie bevægelighed og borgerrettigheder herunder Schengen-reglerne, EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold, den økonomiske krise og landenes reaktioner herpå)
ku.dk/marlene-wind

R

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab, KU (international politik, diplomati og EU’s udvikling, forholdet mellem fortrolige internationale forhandlinger og offentligheden, euro- og retssamarbejdet, fleksibel integration samt EU’s fælles udenrigspolitik og diplomati)
forskning.ku.dk/rebecca-adlernissen

S

Sine Nørholm Just
Lektor og ph.d., Department of Business and Politics, CBS ( EU’s forfatningsproces og retorisk markedsdannelse, offentlig meningsdannelse, mangfoldighed og forskellighed)
cbs.dk/staff/SineNørholmJust

T

Theresa Scavenius
Postdoc, Institut for Statskundskab, KU (EU, global retfærdighed og nationalt ansvar, politisk teori om kosmopolitanisme og liberal nationalisme, forholdet mellem nationale og postnationale enheder, moderne politisk teori og filosofi og klima)
politicalscience.ku.dk/staff/theresascanevius

U

Ulla Terkelsen
Institution i dansk journalistik, dansk-tysk journalist og har i en lang årrække arbejdet som udenrigskorrespondent i bla. Berlin 
twitter.com/ullaterkelsen