A

Amalie Martinus Hauge
Cand.soc. og Ph.d. i politisk kommunikation og ledelse, CBS og researcher, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) (sundhedsvæsenet og effektivisering, tværsektorielle problematikker: samarbejde og koordination mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, ledelse og organisering i offentlige organisationer m. særligt fokus på værdier, ledelsesteknologier og professioner)
vive.dk/amalie-martinus-hauge

Anahita Malakians
Cand.soc., politisk kommunikation og ledelse, CBS, kandidat til Borgerrepræsentationen ved Kommunalvalget 2017 for Venstre, foredragsholder og kursusholder (børneliv, integration, erhvervsliv, forældresamarbejde i daginstitutioner på kommunalt- og institutionsplan for forældre, pædagoger og forvaltninger)
facebook.com/anahitapolitik

Anne Line Tenney Jordan
Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, AU og projektleder, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE ) (benchmarking og produktivitetsanalyser i den kommunale sektor m. særligt fokus på skole- og dagtilbudsområdet samt stor viden om kommunale nøgletal)
vive.dk/anne-line-tenney-jordan

Anne-Mette Hjalager
Professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU (innovation og turisme, udvikling i landdistrikter og yderområder, arbejdsmarkedsanalyse og -politik)
sdu.dk/annemette-hjalager

B

Badar Shah
Cand.jur., fuldmægtig i Skatteankestyrelsen, sagsbehandler v. Københavns Retshjælp og kandidat til Borgerrepræsentationen ved Kommunalvalget 2017 for Alternativet (mærkesager: øget fokus på kunst og kultur, grøn byplanlægning, mm.)
alleos.alternativet.dk/badarshah

Bjarke Charlie Serritslev
Cand.stud, Plan By og Proces, RUC, medlem af Alternativet og ordfører for natur, biodiversitet, bolig, byrum, byliv og LGBTQI+ samt kandidat til Borgerrepræsentationen ved Kommunalvalget 2017
https://alleos.alternativet.dk/bjarkecharlieserritslev

Britta Thomsen
Lektor, Department of Digitalization, CBS, konsulent og tidl. medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokratiet (klima, arbejdsmarked, ligestilling, EU, internationalt samarbejde inden for forskning og innovation, mm.)
facebook.com/brittathomsendk

C

Christina Fiig
Ph.d., cand.scient.pol og lektor, AU (samfund og politik, demokrati og borgere, demokrati og magt, køn og politik, køn, medier og offentlighed, køn og ledelse, EU i et kønsperspektiv, køn og magt, køn og eliter, køn og EU)
pure.au.dk/portal/da/persons/christina-fiig

D

Drude Dahlerup
Professor, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, forfatter, formand, NyAgenda og medstifter, JuniBevægelsen (kønskvotering og politisk repræsentation, kvinder i politik, kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet, europæisk politik, politik i Norden, mm.)
drudedahlerup.com

F

Fasael Rehman
Cand.mag i sociologi og kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg Kommune for Konservative: medlem af Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Bolig- og Ejendomsudvalget (arbejdsmiljø, APV, trivselsmåling, social kapital, det gode arbejdsliv, SPSS og Stata, mm.)
linkedin.com/in/fasael-rehman

G

Gertrud Hjelm Kongshøj
Cand.mag i kommunikation og performancedesign, kommunikationsmedarbejder v. ÆrøPlus og grafisk designer (kultur-, social- og miljøpolitik)
facebook.com/kongshoj

H

Helle Lykke Nielsen
Lektor, Center for Mellemøststudier, SDU (folkeskolen, tosproget undervisning, identitet og tilhørsforhold blandt muslimer i Danmark, arabiske indvandrere i Danmark, minoritetssprog i Danmark, mm.)
sdu.dk/hellelykke

Helle Zinner Henriksen
Lektor og Ph.d, Department of Digitalization, CBS (IT i den offentlige sektor, sociale medier i sundhedsplejen, mm.)
cbs.dk/forskning/hzhitm

J

Jane Bolander
Professor, Juridisk Institut, CBS (skatteret i den private sektor samt businesssektoren, skatteret i relation til både erhvervsliv og private forhold, insolvensbeskatning, selskabsbeskatning)
cbs.dk/forskning/jbojur

Justine Pors
Adjunkt og Ph.d, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS (skolesektoren, ældrepleje, velfærdsledelse, politisk kommunikation og ledelse)
cbs.dk/forskning/jgpmpp

Jytte Nielsen
Forskningsbibliotekar og specialkonsulent, KVINFO (køn, ligestilling og kommunalvalg – har bla. været med til at udarbejde KVINFOs tema om Kommunalvalget 2017)
kvinfo.dk/jyttenielsen

K

Katja Dyppel Weber
Ekstern lektor, Juridisk Institut, CBS, senior asscociate partner, Corit Advisory og medstifter og medlem af CORIT Academic (skatteret, international skatteret, selskabsskatteret, beskatning af finansielle instrumenter, kulbrintbeskatning og skatteforhold i relation til klima og cleantech)
linkedin.com/in/katja-dyppel-weber

Karen-Maria Slente Stubager
Dialogisk kommunikatør, event planner, ligestilling- og mangfoldighedskonsulent, Alternativet (mangfoldighed, ligestilling, ny politisk kultur, mm.)
alleos.alternativet.dk/karen-maria-slente-stubager

L

Lene Holm Pedersen
Professor, Department of Business and Politics, CBS og forskningsleder, KORA (lokaldemokrati og kommunalvalg, kommunalpolitikernes rolle og kommunernes økonomiske handlerum, reformer og organisationsforandringer, politikernes løn og arbejdsvilkår, ledelse, styring og motivation i velfærdsstaten, mm.)
kora.dk/medarbejdere/Lene-Holm-Pedersen

M

Marcus Vestager
Stud.Arch., kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet og formand, den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum København (mærkesager: grøn byplanlægning, byudvikling, boligforhold, områdefornyelse)
facebook.com/marcusvesterager

Marie Steno
Cand.scient.adm, Political Science and Government, RUC og MA, European Affairs, Lund Universitet. Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Kommune og spidskandidat for Lokallisten
Kommunalpolitisk kommentator, klummeskribent, Avisen Kommunen og partner og medejer, kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese i Skandinavien (specialist i politiske kampagner og kampagner, der skaber adfærdsændring; interessevaretagelse, samt kommunikation af løsninger og produkter til den offentlige sektor, særligt kommuner)
gknordic.com/dk/cv/maria-steno

P

Pia Heike Johansen
Lektor, Center for Landdistriktsforskning, SDU (lokaludvikling, indvandrere på landet, land-by samarbejde, bosætning på landet og land-by relationer i forhold til landskab, erhvervs- og kulturliv med fokus på hverdagslivets udviklingsdynamik og de politiske betingelser for denne)
sdu.dk/pia-heike-johansen

R

Rony Medaglia
Lektor og Ph.d, Department of Digitalization, CBS (det elektroniske demokrati, nye mediers påvirkning af forholdet mellem borger og regering, E-government, E-participation, E-democracy, Health IT, IT i den offentlige sektor, mm.)
cbs.dk/en/research/rmdigi

Ruth Nielsen
Professor, Juridisk Institut, CBS (retsteori, arbejds-, EU-, ligestillings-, kontrakts- og udbudsret)
cbs.dk/forskning/rnjur

S

Signe Blaabjerg Christoffersen
Ph.d., Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, og konsulent, Kommunernes Landsforening (KL) (fremtidens kommunestyre, forvaltningspolitik, demokrati, repræsentation, borgerinddragelse, politisk organisering, mm.)
linkedin.com/signebchristoffersen

Signe Pihl-Tingvad
Lektor, Institut for Statskundskab, SDU (offentlig ledelse og forvaltning, psykisk arbejdsmiljø: stress, trivsel og arbejdsglæde i det offentlige, samt organisationsforandringer i det offentlige)
sdu.dk/signe-pihlthingvad

Susanne Langer
Cand.mag. i dansk og fransk og regionspolitiker, Region Hovedstaden for Enhedslisten, styrelsesmedlem i Kvinderådet (FN) og repræsentant for Kvinderådet i Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsnævn (er engageret i alle spørgsmål, der vedrører demokrati, menneskerettigheder og fredsskabelse)
facebook.com/susanne.langer

Susanne Yazdanyar
Cand.mag i Statskundskab og byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune for Enhedslisten: Medlem af Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Handicaprådet
linkedin.com/in/susanne-yazdanyar

Suzette Frovin
Cand.comm.jour., facilitator, moderator, journalist og kommunikations- og organisationskonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og funktionschef for Politik og Identitet v. Spejdernes Lejr (borgerinddragelse, frivillighed og frivillige foreninger, samskabelse, kommunikation)
linkedin.com/in/suzettefrovin