A

Anna Gaarslev
Europakorrespondent og journalist
linkedin.com/in/annagaarslev

Anne Hallenberg
Cand.scient.pol og bestyrelsesmedlem, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
linkedin.com/in/anne-hallenberg

Annegrethe Rasmussen
Korrespondent og chefredaktør, Point of View International (europæisk politik, forsvar, sikkerhed, EU traktater og forhandlinger, identitet og suverænitet)
linkedin.com/in/annegretherasmussen

B

Brita Vibeke Andersen
Sekretariatsleder og redaktør, Det Udenrigspolitiske Selskab og cand.scient.pol. med speciale i europæisk integration
udenrigs.dk/Brita_Vibeke_Andersen

D

Ditte Maria Brasso Sørensen
Ph.d. stipendiat, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (europæisk demokrati, europæiske politiske grupper, populisme, EU skepticisme, EU parlametet, EU demokrati, demokratiteori, ideologianalyse og politisk teori)
polsci.ku.dk/ansatte/Ditte_Maria_Brasso_Sørensen

E

Elena Maria Askløf
Journalist, foredragsholder, Europaekspert og stifter af Vores Europa, et rejse- og formidlingsprojekt om Europa og den europæiske ungdomsgeneration (EU, Storbrittannien, Brexit, mm.)
voreseuropa.dk

 J

Julie Hassing Nielsen
Europapolitisk chefanalytiker, Tænketanken Kraka og postdoc, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (EU’s demokratiske underskud (beslutningsprocedurer og institutioner), europæisk historie, eurozone krisen og dens demokratiske implikationer, politisk holdningsdannelse mod europæisk integration, politisk psykologi betydning for politisk holdningsdannelse, deliberation og demokratisk deltagelse)
juliehassingnielsen.wordpress.com

 L

Laura Horn
Lektor, Institut for Samfund og Globalisering, RUC (globalisering, europæisering, samfundsøkonomi, politik)
forskning.ruc.dk/laura-horn

Lone Theils
Journalist, tidligere London-korrespondent for bl.a. Politiken, Berlingske Tidende, DR, TV2 og Radio 24Syv, nu tilknyttet internetmagasinet POV International og forfatter
lonetheils.com

Lykke Friis
Prorektor for uddannelse, Københavns Universitet, forsker i europapolitik og EU-forhold, Master of Science i Europæiske Studier fra London School of Economics and Political Science og cand.scient.pol. og ph.d. i international politik fra Københavns Universitet
forskning.ku.dk/LykkeFriis

M

Marlene Wind
Professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet (samspillet mellem ret og politik i EU, EU’s arkitektur og traktater, domstoles stigende betydning for national og international politik, europæisering herunder implementeringen af EU’s regler i medlemslandene, teorier om europæisk integration, EU’s indre marked og den frie bevægelighed og borgerrettigheder herunder Schengen reglerne, EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold, den økonomiske krise og landenes reaktioner herpå)
ku.dk/marlene-wind

Merete Jensen
Journalist, London-korrespondent bl.a. for Information og Kristeligt Dagblad (politik, samfund, FN mm.) og MA i sociologi fra City University, London
linkedin.com/in/merete-jensen

Mette Rodgers
Journalist, London-korrespondent og Europa-korrespondent for Information (politik, EU, samfund mm.)
information.dk/mette-rodgers

R

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (international politik, diplomati og EU’s udvikling, forholdet mellem fortrolige internationale forhandlinger og offentligheden, euro- og retssamarbejdet, de danske og britiske euro- og retsforbehold, Brexit, fleksibel integration samt EU’s fælles udenrigspolitik og diplomati)
forskning.ku.dk/rebecca-adlernissen

Rikke Albrechtsen
Journalist, EU-korrespondent, politisk reporter tidligere for bl.a. Jyllands-Posten, nu for Altinget.dk og cand.public i EU og medier, Syddansk Universitet
rikkealbrechtsen.dk

S

Sine Nørholm Just
Lektor og P.hd, Department of Business and Politics, CBS ( EU’s forfatningsproces og retorisk markedsdannelse, offentlig meningsdannelse, mangfoldighed og forskellighed)
cbs.dk/staff/snjdbp

T

Theresa Scavenius
Postdoc, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (Brexit, EU, global retfærdighed og nationalt ansvar, politisk teori om cosmopolitanisme og liberal nationalisme, forholdet mellem nationale og postnationale enheder, moderne politisk teori og filosofi og klima)
politicalscience.ku.dk/staff/theresascanevius

U

Ulla Terkelsen
Institution i dansk journalistik, journalist og udenrigskorrespondent i en lang årrække i London
twitter.com/ullaterkelsen