A

Anna Cornelia Ploug
Filosofistuderende, Centre for Research in Modern European Philosophy – CRMEP og idé- og samfundsredaktør, Eftertryk
facebook.com/profile/AnnaCorneliaPloug

Anne Marie Pahuus
Prodekan, Dekanatet Arts, Aarhus Universitet og Ph.d. i filosofi (etik, moralfilosofi, filosofiske menneskeopfattelser, politisk og økonomisk filosofi, dannelse, nyere moralfilosofi og moralkritik, antropologisk psykologi, emotioner, feministisk filosofi, dannelsesbegrebets idéhistorie, de pædagogiske idéers og institutioners historie, æstetik og kunstfilosofi)
pure.au.dk/portal/da/persons/anne-marie-pahuus

Anne-Marie Christensen Søndergaard
Lektor, Ph.d. og cand.phil, Institut for Kulturvidenskaber, SDU (etik generelt, dydsetik, aristotelisk naturalisme, professionsetik, velfærd og det gode liv, etik og litteratur, Wittgensteiniansk etik, Wittgensteins filosofi generelt)
findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/amsc

Anne-Marie Eggert Olsen
Lektor, Institut for pædagogisk filosofi, DPU, mag.art. og Ph.d. i filosofi (pædagogisk filosofi, filosofi og idehistorie, oldtidens og middelalderens filosofi, den politiske filosofis historie, hermeneutik, Frankfurterskolen)
pure.au.dk/portal/da/persons/annemarie-eggert-olsen

Antje Gimmler
Professor, Institut for Læring og Filosofi, AAU (pragmatisme, social filosofi, anvendt filosofi, filosofisk teknologivurdering og teknologietik, social robust viden, feministisk filosofi)
personprofil.aau.dk/profil/AntjeGimmler

Anna Paldam Folker
Forskningschef, Forskningsprogrammet sundhed og sociale forhold, Statens Institut for Folkesundhed, cand.mag. i filosofi og sundhed, Ph.d. i etik og videnskabsteori (psykiatri, mental sundhed, social ulighed i sundhed, interventioner og evaluering, kvalitative metoder, begrebsanalyse)
si-folkesundhed.dk/Medarbejdere/AnnaPaldamFolker

C

Caroline Schaffalitzky
Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU, cand.phil. og Ph.d. i filosofi (religionsbegrebet, humanistisk videnskabsteori, forskningsetik, religion og naturvidenskab)
findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/caroline-schaffalitzky

Cynthia Grund
Lektor, fil.dr., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
cynthiamgrund.dk

D

Ditte Marie Munch-Jurisic
Cand.mag. og Ph.d. i filosofi, analytiker, underviser og tidligere ekstern lektor i Minoritetsstudier, KU (afskyens politik: fra aversion til dehumanisering, moral)
linkedin.com/in/dittemunchjurisic

Dorte Jelstrup
Cand. phil. i filosofi, ekstern lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC (visuel kultur og performance-design) og kunstner
dortejelstrup.com

Dorthe Jørgensen
Professor i filosofi og idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, AU, PhD, dr.phil., dr.theol. – Danmarks første kvindelige doktor i filosofi, i idéhistorie, og i kombinationen af filosofi og idéhistorie, samt Danmarks første og eneste kvindelige dobbeltdoktor (dr.phil. og dr.theol.). Forfatter, filosof, teolog, idéhistoriker og litteraturhistoriker (metafysik, metafysikkritik, erfaringsmetafysik; nyere og ældre erkendelses- og erfaringsteori, filosofisk æstetik; religionsfilosofi, homiletik, teologisk æstetik, teologiens aktuelle relevans; skønhedsfilosofi, inkl. det sublime, det hæslige mv. samt det æstetiskes etiske betydning; teorier om sansning, forestilling og tænkning, herunder viden/visdom og skøn tænkning – fra antikken til i dag)
idedj7.wixsite.com/dorthejoergensen

E

Esther Oluffa Pedersen
Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC (filosofi, idéhistorie, religion filosofihistorie, filososfisk antropologi, litteratur, velfærdstat/samfund)
forskning.ruc.dk/site/person/estherop

F

Fatima Sabir
Ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC (straf, ret, etik, neuroetik, straffeetik, sundhed, medicin, fertilitetsetik, medicinsk etik, organdonation, rugemødre, videnskabsteori, videnskabshistorie, videnskabssociologi, forskningspolitik)
forskning.ruc.dk/site/da/persons/fatima-sabir

H

Helene Scott-Fordsmand
Cand.mag. i filosofi og bestyrelsesmedlem af Netværk for Kvinder i Filosofi (æstetik, fænomenologi, erkendelse, Merleau-Ponty, kunst-baseret forskning (/creative research))
netværkforkvinderifilosofi.dk/helene.scott.fordsmand

I

Inger Louise Berling Hyams
Ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC og cand.mag. Moderne Kultur (æstetisk kultur, æstetisk filosofi, tegningsepistemologi)
archdraw.wordpress.com

K

Katla Heðinsdóttir
Cand.mag. i filosofi og BA i etnologi (anvendt etik, politisk filosofi)
linkedin.com/in/katla-hedinsdottir

Katrine Bregengaard
MA i Human Rights, Columbia University og BA i filosofi, forsker, kurator og medstifter af The Human Rights Exhibition Project
facebook.com/kbregengaard

Kirke Bøg Clemmensen
Filosofi-studerende, KU
facebook.com/kirkelol

Kirsten Hyldgaard
Ph.d. og lektor i filosofi, Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU (pædagogisk filosofi, pædagogisk videnskabsfilosofi, eksistensens galskab)
pure.au.dk/portal/da/persons/kirsten-hyldgaard

Kirsten Klercke
Cand.mag i filosofi og Kierkegaard-ekspert (moderne kontinental filosof, socialvidenskabelig filosofi)
linkedin.com/in/kirsten-klercke

L

Lise Søelund
Cand.mag i idéhistorie med speciale i kulturbegrebet set i forhold til den moderne globalisering, ansat som filosof ved Silkeborg Bibliotekerne
lisesoelund.dk

Linda Fønss
Ph.d.-studerende i filosofi, KU, cand.mag i filosofi og underviser (teoretisk filosofi, videnskabsteori og bevidsthedsfilosofi, teknologifilosofi, spændingsfeltet mellem filosofi og de kognitive videnskaber, herunder psykologi og neurovidenskab)
mef.ku.dk/ansatte/pure/persons/LindaFønss

Louise Fabian
Ph.D. og lektor, Institut for Kultur og Samfund – Filosofi og Idéhistorie, AU (kunst, kultur og medier, litteratur, pædagogik, læring og filosofi, metafysik og ontologi, erhverv og økonomi, miljø, erkendelsesteori, moderne bevidsthedsfilosofi, sprogfilosofi, æstetik, kunstfilosofi, kultur og samfund, demokrati og borgere)
pure.au.dk/portal/da/persons/louise-fabian

Louise Windfeld Holt
Cand.psych, terapeut og supervisor (filosofisk inspirerende sessions om Gilles Deleuze og Jacques Derrida, begivenhedsfilosofi, poesi, psykologisk samtalepraksis)
louisewindfeldholt.wordpress.com

M

Malene Trock Hempler
Cand. mag. i filosofi fra Københavns Universitet med speciale i Søren Kierkegaard, skribent, foredragsholder og rådgiver (eksistensfilosofi, etik, samfund og politik, medieetik, offentlighed, teknologietik, kunst, ontologi og metafysik, metafysikkritik)
linkedin.com/in/malene-trock-hempler

Maya Garner
Cand.scient.soc i virksomhedsstudier og filosofi og videnskabsteori (økonomi, strategi, management, organisering, CSR og projektledelse, erkendelsesteori, logik, etik, nyere retsfilosofi, velfærdsteori, videnskabshistorie)
linkedin.com/in/maya-garner

Mia Skjold Tvede Henriksen
Ph.d.-studerende i pædagogisk filosofi, DPU
forskningsdatabasen.dk/en/catalog/MiaSkjoldTvedeHenriksen

N

Nana Cecilie Halmsted Kongsholm
Cand.mag i filosofi og postdoc, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU (bioetik, forskningsetik, biobanking, human enhancement, etik, begrebsbrug vedrørende psykiatriske diagnoser, medicinsk etik, folkesundhedsetik, politisk filosofi, anvendt etik, bioetik, medicinsk filosofi)
forskning.ku.dk/find-en-forsker/pure/persons/nana-cecilie-halmsted-kongsholm

Nanna Taszarek Holm
BA i filosofi og cand.mag-studerende i filosofi
netvrkforkvinderifilosofi/user/nanna.taszarek.holm

P

Pia Lauritzen
Ph.d. i filosofi, mag.art. i filosofi, metodeudvikler, konsulent og foredragsholder i Pia Lauritzen ApS, Post.doc., Aarhus Universitet og stifter og partner i Indblik Inc. ApS
pialauritzen.dk

Pia Søltoft
Cand.theol., ph.d. i teologi, forfatter, sognepræst og ejer af firmaet Coaching-Kierkegaard
coaching-kierkegaard.dk

R

Robin May Schott
Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier og Ph.d. i filosofi (post-Holocaust, folkedrabsstudier, baggrund i etik, social og politisk filosofi, feministisk filosofi, kønsrelaterede aspekter af krig, såsom massevoldtægt, resiliens og sårbarhed i fred og konfliktforskning, LGBTI rettigheder og internationale relationer, krigsrobotter)
diis.dk/eksperter/robin-may-schott

Rose Løvgren
Ph.d.-studerende, Dansk Institut for Internationale Studier og cand.mag i filosofi og Afrika studier (Rwanda, Afrika syd for Sahara, køn og politisk massevold, udvikling af demokrati og varig fred, vold, retfærdighed og politi, forsvars- og sikkerhedspolitik, seksuelle masseforbrydelser, folkedrab, køn, lejre, medborgerskab, post-folkedrabsstudier)
diis.dk/eksperter/rose-loevgren

S

Sabrina Ebbersmeyer
Lektor i filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU (filosofiens historie, følelsesfilosofi, kønsfilosofi, humanistisk etik, renæssancen, historisk epistemologi, gender studies i filosofiens historie)
mef.ku.dk/ansatte/pure/persons/SabrinaEbbersmeyer

Simone Sefland Pedersen
Ph.d.-studerende, Institut for Kultur og Samfund – Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, AU (pædagogik, læring og filosofi, politisk og økonomisk filosofi, idéhistorie, demokratiteorier kritiske offentlighedsstudier, offentlighedsteori, videnskab som social konstruktion, postfaktualitet, postfakta, postsandhed, begrebshistorik, samtidsidéhistorik)
linkedin.com/in/simone-sefland

Sofie Boldsen
Cand.mag. med tværfaglig kandidat i filosofi og psykologi og ekstern lektor i psykologi, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC fænomenologi, psykologi, psykiatri, bevidsthed, kropslig subjektivitet)
forskning.ruc.dk/site/da/persons/sofie-boldsen

T

Tara Skadegaard Thorsen
Cand.mag-studerende i filosofi, specialiseret i posthumanisme og critical animal studies, BA i filosofi, medstifter af FRONT og debattør
linkedin.com/in/tara-skadegaard-thorsen

Tashia Vera Dam
Cand.mag. i Teoretisk Pædagogik, har tidligere undervist i Pædagogisk Filosofi på KU, medlem af Rådgivningsgruppe for digitalisering og teknologiforståelse i uddannelserne under UVM, foredragsholder om kunstig intelligens ift. demokratisk dannelse, myndighed og subjektivitet og vicedirektør, Lix Technolohies (teknologi, uddannelsesteknologi, kunstig intelligens, machine learning, forholdet mellem intelligente teknologier og produktionen eller dannelsen af det myndige subjekt i en senmoderne kontekst)
linkedin.com/in/tashiadam

Tine Byrckel
Cand.phil, journalist, korrespondent, oversætter, skribent og psykoanalytiker (analytisk sprogfilosofi, colour theories, qualia, strukturalisme, Wittgenstein, Lacan, Freud, psykoanalyse, køn)
linkedin.com/in/tine-byrckel

Tone Frank Dandanell
Ph.d.-studerende i filosofi, Institut for Kultur og Samfund, AU, medstifter af Selskab for Filosofisk Feminisme og højskolelærer (religion og teologi, Søren Kierkegaard: eksistens og teologi, pædagogik, læring og filosofi, den tyske idealisme, metafysik og ontologi, metafysikkritik, religiøse bevægelser, filosofisk æstetik, eksistentialisme, filosofiske menneskeopfattelser, feministisk filosofi, sociale relationer, køn)
pure.au.dk/portal/da/persons/ToneFrankDandanell