A

Anna Maria Indrio
Arkitekt og partner v. NORRØN (udvidelsen af Statens Museum for Kunst i København, udvidelsen af Natural History Museum i London, ”Darwin Centre Phase Two”, “Østerbrogade 105” i København, udvidelsen af museet “Arken” i Ishøj, kontorbyggeriet Vibenshus i København)
linkedin.com/in/anna-maria-indrio

Anna Sophie Bresson
Studerende v. Arkitektur & Design Uddannelsen, AAU (cand.polyt)
linkedin.com/in/anna-sophie-bresson

Anne Katrine Hornemann
Arkitekt og bystrategisk seniorrådgiver v. COWI (strategisk byudvikling, procesdesign, aktørinvolvering, byliv, før-by strategier)
linkedin.com/in/ahornemann

Anne Katrine Røien
Arkitekt v. JAC studios og medlem af Arkitekter Uden Grænser Danmark
linkedin.com/in/anne-katrine-røien

Anne Lene Jørgensen
Arkitekt fra Arkitektskolen Århus og Università Iuav di Venezia, ejer af Varmings Tegnestue (restaurering som speciale) og byggeøkonom
varmings-tegnestue.dk/staff/anne-lene-jorgensen

Anne Pind
Arkitekt fra KADK og Technische Universität Berlin, redaktør på Akademisk Arkitektforenings tidsskrift ARKITEKTEN og underviser v. Institut for bygningskunst og Kultur, KADK
linkedin.com/in/anne-pind

Anne Romme
Arkitekt fra KADK (ph.d.), Irwin S. Chanin School of Architecture at the Cooper Union (B.Arch), Arkitektskolen Århus (M.Arch) og Princeton University School of Architecture (M.Arch.II) og adjunkt v. Institut for bygningskunst og Kultur, KADK
anneromme.com

Annegitte Hjort
Arkitekt med mastergrad fra Integreret Planlægning, Institut for Geografi, KU og byplanarkitekt v. Ballerup Kommune (byplanlægning, byudvikling, bymidtefornyelse, nye boligområder og ‘townships’, borgerinddragelse, kriminalitetsforebygning i fysisk planlægning og bydesign, klimaforandringer i byplanlægning, gadelys som kriminalitetsforebyggende)
linkedin.com/in/annegitte-hjort

B

Beata Hemer
Arkitekt fra KADK og Kungl. Konsthögskolan (post.master i architecture, critical habitats) og illustrator
beatahemer.com

Birgitte Sundstrup
Arkitekt og rådgiver v. sbs rådgivning a/s
linkedin.com/in/birgittesundstrup

C

Cemile Høyer
Arkitekt fra KADK og Bergen Arkitekt Høgskole, v. Københavns Kommune, By X
linkedin.com/in/cemile-høyer

Charlotte Algreen
Arkitekt, bygherrerådgiver og ekstern lektor og kursusleder v. diplom- og civilingeniørstudiet, Danmarks Tekniske Universitet (bæredygtighed, livscyklusvurderinger, processer, udvikling)
algreenarkitekter.dk

Charlotte Marie Raussen
Arkitekt fra KADK og Faculdad de Arquitectura, Universidad de Palermo, Buenos Aires, v. Gentofte Kommune.
charlottemarieraussen.com

D

Danila Lampis
Arkitekt fra Università degli Studi di Cagliari, v. Zoom Arkitekter og stifter af Danila Lampis Arkitekt (konceptudvikling, skitsering, projektering, renderinger/grafisk arbejde, digital- og 3D design, synergien mellem kontekst, bygning og bruger, indvendig renovering, udvikling af butikker, boliger samt renovering – og byrumsprojekter)
linkedin.com/in/danilalampis

E

Elin Eyborg Lund
Arkitekt fra KADK og Goldsmiths, University of London (MA i performance making, distinction) og set-designer v. Ab Rogers Design
linkedin.com/in/elin-eyborg-lund

Eva Harlou
Arkitekt og ejer og creative director v. Eva Harlou* ApS, tv-vært og produktdesigner
evaharlou.dk

Eva Holm Jørgensen
Arkitekt og projektleder
facebook.com/EvaHolm-Jørgensen

G

Gro Sarauw
Arkitekt fra KADK og Bartlett School of Architecture in London (MFA), Goldsmiths, University of London, forkvinde for UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere, projektleder v. The Winther Office og kunstner
linkedin.com/in/grosarauw

H

Hildur Inga Rós Raffnsøe
Arkitekt og designer v. Republikken og ejer af Hildur Ros Design (3D formgivning, analyse, grafisk design, håndskitsering, diagrammer, planløsninger, møbeldesign)
linkedin.com/in/hilduringarosraffnsoe

I

Ida Marie Wedfall
Arkitekt fra KADK og Tohoku University of Art & Design / 東北芸術工科大学, v. Kragh & Berglund Landscape architects (byplanlægning, landskabsarkitektur), kunstner og social kurator
wedfall.com

Ina Hjort Jacobsen
Arkitekt v. Forladte Facader og medstifter af Kunstnerkollektivet Von Trapp
inajacobsen.com

J

Julia Knipschildt
Arkitekt og projektleder (konceptudvikling, fundraising, kommunikation, ideudvikling, kreative inddragelsesprocesser, visuel og skriftlig formidling)
linkedin.com/in/julia-knipschildt

Julie Daugaard-Jensen
Seniorarkitekt v. Henning Larsen Architects og undervisningsassistent v. Institut for Bygningskunst, By og Landskab, KADK (projektudvikling, konceptudvikling, analytisk tilgang, formgivning)
henninglarsen.com/medarbejdere/j-l/julie-daugaard-jensen

Julie Rindung
Arkitekt fra KADK og Gerrit Rietveld Academie, v. ZOOM arkitekter
linkedin.com/in/julie-rindung

K

Katrine Lotz
Arkitekt (Ph.d.) og institutleder og lektor v. Institut for Bygningskunst, By og Landskab, KADK (byplanlægning, byudvikling, det offentlige rum, kompleks programmering, velfærdsbyen, byggeriets ledelse, organisering og samarbejdsformer, byggeriets vilkår, bygningskunst, arkitektonisk tilblivelsesesproces, arkitekturens programmering, arkitekturens teknologi, velfærdsamfundets arkitektur, landskabsarkitektur, landskabsudvikling)
kadk.dk/employee/katrine-lotz

L

Lin Skaufel
Arkitekt og ejer af Everydaystudio.dk og SKAUFEL + GEHL (byplanlægning, bæredygtighed, byudvikling, mobilitet) og permanent jurymedlem v. Arkitektforeningens konkurrencer
everydaystudio.dk/cv-lin-skaufel

Lise Kassow
Arkitekt fra Arkitektskolen Århus og Technische Universität Berlin, ejer af Kassow Architects (mennesker i arkitekturen, funktionalitet, byrum, geometrier og modulsystemer, fleksibilitet, ombygning og tilbygning, nyfortolkninger)
lisekassow.com

Louise Grassov
Arkitekt og partner v. Schulze+Grassov og urban designer (landskab, mobilitet)
schulzeplusgrassov.com/louise-grassov

M

Mai Svanholt
Seniorarkitekt samt DGNB International Consultant v. Henning Larsen Architects (koncept- og idéudvikling, komplekse og kulturelle projekter, uddannelses- og erhvervsbyggeri, energirigtigt byggeri, masterplaner)
henninglarsen.com/medarbejdere/m-o/mai-svanholt

Merete Lind Mikkelsen
Arkitekt og enhedschef v. Slots- og Kulturstyrelsen
linkedin.com/in/merete-lind-mikkelsen

Mette Lyng
Arkitekt og direktør v. København-afdelingen, C. F. Møller Architects
linkedin.com/in/mette-lyng-hansen

Michela Nota
Arkitekt fra Università degli Studi di Genova og medstifter af COurban Design Collective og underviser v. DIS (urbane designanalyser, kritisk tænkning, menneskecentreret design, landskabsarkitektur, demokratisk byplanlægning via co-creation, participatoriske designprocesser, feltarbejde)
courban.co/michela

Mija Byung Siersbaek Simonsen
Arkitekt og leder af arkitektur og konstruktion v. Turning Tables, skribent v. Bitchslap Magazine og klippekonsulent v. Kong Gulerod Film
linkedin.com/in/mijabyung

N

Natalie Mossin
Arkitekt fra KADK, Edinburgh College of Art og Columbia University (ph.d.) formand for Akademisk Arkitektforening, associeret partner v. Smith Innovation, medlem af repræsentantskabet v. Realdania og bestyrelsesmedlem v. EKJ rådgivende ingeniører (samspillet mellem arkitektur, byggeteknik og samfund, nye perspektiver, skabelse af rum mellem byggeriets overordnede strategiske dagsordner og branchens underliggende strukturer og vilkår)
linkedin.com/in/natalie-mossin

Nina Bang
Cand.polyt i arkitektur, arkitekt og partner v. Årstiderne Arkitekter (konverterings- og transformationsopgaver, kommercielt aspekt)
linkedin.com/in/nina-bang

Nina Lundager Jensen
Arkitekt fra KADK og Kanagawa Institute of Technology, v. MIKKELSEN ARKITEKTER
linkedin.com/in/nina-lundager-jensen

Nina Priem
Cand.polyt i arkitektur, Aalborg Universitet og arkitekt, energikonsulent og passivhusdesigner v. Arkitektfirmaet Hovaldt
linkedin.com/in/nina-priem

Nini Leimand
Arkitekt og erhvervs-ph.d. v. CINARK, Wienerberger a/s og Maxit a/s og lektor, Institutleder, vejleder og underviser v. KADK (beklædning, blokmurværk, bygningsfysik, homogen indeklima, massiv mur, bygningskunst, arkitektonisk tilblivelsesproces, enkelhed, rumdannelse, stereotomi, tektonik)
research.kadk.dk/da/persons/nini-leimand

R

Rikke Juul Gram
Arkitekt og partner samt landskabsarkitekt v. SCHØNHERR (offentlige byrum, landskaber, koncept udvikling, brugerinddragelse)
linkedin.com/in/rikke-gram

Rikke Lequick Larsen
Arkitekt fra KADK og University of East London, University of Washington, v. Områdefornyelsen Københavns Kommune, medlem af redaktionsudvalget v. Akademisk Arkitektforenings tidsskrift ARKITEKTEN og underviser i Architecture and Urbanism, DIS (koncepter, teori, udvikling, byrum, byfornyelse og strategisk byudvikling)
onefemalearchitect.dk

S

Sara Ettrup
Arkitekt, projektleder og webredaktør v. JJW ARKITEKTER, debatredaktør v. Arkitekten.dk, fagdommer v. Akademisk Arkitektforening og underviser v. KADK (bæredygtighed, transformation, byudvikling, ideudvikling, grænselandet mellem land, by og rum)
jjw.dk/profilsara-ettrup

Sara Roed Sommer
Arkitekt v. Areal- og Bygningsanvendelse, KU, A&B (rumplanlægning, interiørdesign og projektledelse)
linkedin.com/in/sarasommer/

Sofie Hviid
Arkitekt v. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger, Københavns Kommune (kulturarv, transformation, restaurering)
linkedin.com/in/sofie-hviid

Sølve Madsen
Arkitekt fra Arkitektskolen Århus, Staatliche Hochschule für Bildende Künste (Städelschule) Frankfurt og teknisk assistent v. Cimbria Unigrain
linkedin.com/in/k-sølve-madsen